Some Alt Text

Начини на плащане:

 

  • Банков превод:


Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG71RZBB91551006818927

BIC: RZBBBGSF
"Евър-Николай Пенов" ЕООД

 

  • Пощенски запис:

1606 София

ул. "Ами Буе" № 58

Красимира Стоянова Пенова

 За да направите абонамент за в. "Стоматологичен свят",

моля попълнете вашите данни тук:

За София!

Може да направите абонамент по предварителна заявка
на тел. 0888 43 97 18
или на e-mail:

ever.sp@abv.bg  sergei.penovv@gmail.com

с уговорка за определен ден и час.

Представител на редакцията

ще Ви абонира на място.

Цената на абонамента за в. „Стоматологичен свят” за 2019 г. е 60 лв. за 8 броя