Some Alt Text

СЪДЪРЖАНИЕ

 

Обработка на сложното ендодонтско пространство

I.   Анализ на клиничната и рентгенографската находка

II.  Осигуряване на достъп до апикалната зона

     1.  Подготовка на коронарната част

         1.1. Оформяне на ендодонтски достъп, оглед на дъното на пулпната камера -

         анатомични особености

         1.2. Локализация на орифициумите и свръхбройните канали — анатомични

       особености

         1.3. Фуркационни и латерални канали

               • Фуркационни канали

               • Латерални канали

     2.  Подготовка на радикуларната част в случаите на релечение

          2.1. Отстраняване на радикуларни щифтове

          2.2. Отстраняване на силър

          2.3. Отстраняване на сребърни щифтове

          2.4. Отстраняване на сепарирани канални инструменти

          2.5. Прохождане и обработка на облитерирали (калцифицирали)

                коренови канали

          2.6. Перфорации

III. Иригация на ендодонтското пространство - избор на разтвори за иригация,

критичен анализ

              • Натриев хипохлорит (NaOCl)

              • Етилендиаминтетраацетат (EDTA)

              • Лимонена киселина (Citric acid - СА)

              • Хидроген пероксид (Н202)

              • Хлорхексидин (СНХ)

IV. Обработка на апикалната зона като ключова за предпазването

и лечението на хроничните периапикални лезии

     1.  Характеристика на апикалната зона

     2.  Резорбтивни процеси в апикалната зона при ХАП

     3.  Параметри, свързани с апикалната зона - работна дължина, работна ширина,

          апикална проходимост, хиперциментоза

     4.  Апикално ниво и степен на препарация

Допълнителни методи на деконтаминация

     1.  Приложение на калциевия хидроокис като вътреканален медикамент

     2.  Приложение на озонотерапията

          2.1. Същност

          2.2. Клинични случаи

     3.  Механизъм на действие

          3.1. Локален механизъм на действие

          3.2. Системен репаративен механизъм на действие

          3.3. Предимства на озонотерапията

     4. Контраиндикации

Книгопис

Всичко, което реших да напиша в тази книга, се базира на личния ми клиничен опит и дългогодишния ми опит на преподавател. Всеки един от разделите е възникнал от конкретни разговори и въпроси на мои колеги и студенти. Въпроси, на които и аз през годините търсих отговор. От многократния им анализ се роди идеята за издаването им в книга.

Some Alt Text

Максимата, че човек колкото повече знае, толкова повече въпроси си задава, е вярна. С прочита на дадена литература ние си отговаряме на някои от търсените въпроси, но едновременно с това възникват и много нови, за които дори и не сме се замисляли.

Тази книга няма за цел да даде готови клинични решения, защото процесът на лечение е строго индивидуален. С тази книга направих опит самата аз да си отговоря на някои от въпросите, които си задавам в процеса на моята клинична практика. Въпросите, които възникват при всяко едно лечение. Надявам се, че в книгата ще намерите отговор на някои от многобройните въпроси, които си задавате и същевременно ще успея да провокирам нови въпроси, на които да продължите да търсите отговор така, както аз съм провокирана ежедневно.

Работата по тази книга и желанието ми да се представят графично и схематично някои етапи и класификации ме срещна с Филип Иванов. Филип е мой студент, понастоящем стажант по дентална медицина, който с точност и финес успя да възпроизведе това, което исках да представя пред вас. Благодарност за работата му по фигури 23, 476, 95, 143, 147, 148 и 162.

Искрена благодарност изказвам на рецензентите проф. Елена Дюлгерова и проф. Радосвета Василева за подкрепата и съветите при написването на тази книга.

Д-р Ангела Гусийска, дм

Цена: 70 лв., наложен платеж, за поръчка: 0888 43 97 18, ever.sp@abv.bg

Нова книга: „Предизвикателства

в съвременното ендодонтско лечение“

 

2017 г., автор: д-р Ангела Гусийска,

пълноцветна, 190 стр.

Отзиви

 

Представената за рецензия книга е едно реално предизвикателство за съвременната ендодонтска практика. При разглеждането на химио-механичната обработка на ендодонтското пространство, авторът аналитично и с лично отношение разглежда данните от рентгенографската находка, осигуряването на достъп до апикалната зона и поставя акцент върху обработката на радикуларната част в случаите на релечение. Аналитично и критично разгледаните и представени методи на ендодонтско лечение, отговарят напълно на задълбочените лични клинични наблюдения на автора.

Авторът не си е позволил да разглежда съвременни методи за потенциране на оздравителния процес, за които няма лични дългосрочни наблюдения. Този факт отново повишава стойността на представения труд и неговото практическо, клинично значение.

В заключение трябва да подчертая, че работата ще представлява сериозен интерес за всички студенти, специализанти и практикуващи стоматолози.

Проф. д-р Елена Дюлгерова, дх, дмн

 

 

Д-р Гусийска ни поднася отново една изящна монография, посветена на предизвикателствата на съвременната ендодонтия. Заедно с проблемите при обработката на сложното ендодонтско пространство, специално внимание е посветено и на апикалната зона като ключова в ендодонтското лечение. Особен интерес представляват допълнителните методи на дезинфекция като озонотерапията.

Тази монография ще бъде оценена по достойнство от всички колеги и особено от напредналите в ендодонтията като теория и практика.

Проф. д-р Радосвета Василева, дм