Новост 1 - S1 реципрочен наконечник

 

S1 реципрочен наконечник

 

Обратният наконечник S1 има уникален дизайн с интегрирана предавка, която осигурява движението на 180° по часовниковата стрелка и на 30° обратно на часовниковата стрелка. Ъгълът на главата е 90°, което ви дава повече свобода в зоната около моларите. Обратният наконечник се свързва директно с денталния юнит без необходимост от специален мотор. S1 може да бъде свързан към апекс локатор чрез апекс клипс.

Some Alt Text

Реципрочно движение на 180°

по часовниковата стрелка

и на 30° обратно на часовниковата стрелка. Намалява риска от счупване на пилата.

Уникалният S-профил с двойни режещи ръбове постига максимален ефект в кореновия канал.

Обратният наконечник

преобразува въртенето на мотора в реципрочно движение.

Лесно свързване на апекс локатор със S1 апекс клипс.

Новост 2 - S1 система от Sendoline

 

S1 система – един инструмент за по-лесна и безопасна работа

 

Както показва самото име, S1 системата позволява лечение на коренови канали, използвайки един единствен механичен инструмент. Прохождането на канала се извършва с ръчни пили. S1 пилите са с тейпър .06 и са изработени от никел-титан, сплав, която осигурява максимална еластичност и гъвкавост. Работата на инструмента в комбинация с възвратно-постъпателното движение на системата минимализира риска от фрактуриране на инструмента. Всеки път когато обратният наконечник се завърти обратно на часовниковата стрелка, напрежението на инструмента намалява. Това е така, защото двойният режещ ръб на S-профила работи при завъртане по посока на часовниковата стрелка на 180°, но се освобождава, когато инструментът са завърти на 30° обратно на часовниковата стрелка.

Some Alt Text

Къси опашки (13 mm)

Улеснява лечението и

увеличава достъпността

Топло обработена NiTi сплав

Инструментът е изработен от никел-титан. Този материал дава на инструмента високо ниво на гъвкавост и устойчивост.

S-профил

Инструментът на Sendoline има уникален S-профил с двойни режещи ръбове.

Some Alt Text

Цветово кодиране ISO 25

Цветовото кодиране улеснява идентифицирането на инструмента.

Прогресивна стъпка и ефективни режещи ръбове

Прогресивната стъпка на инструмента и ефективните режещи ръбове предотвратяват така наречения „ефект на тирбушона“ и улесняват отстраняването на отпилките. Тейпър 06.

Нережещ връх

Инструментът има нережещ връх, което прави по-лесно задържането му в стабилно положение в центъра на кореновия канал. ISO 25.

Новост 3 - S5 безжичен ендо мотор с апекс клипс

 

БЕЗЖИЧЕН ЕНДО МОТОР

Вече се доставя с апекс клипс за лесно свързване

към апекс локатор.

> Безжична свобода: без кабели

> 2 опции: Auto reverse / Auto forward

> Светлинен индикатор сигнализира при достигане

на 75% от зададения въртящ момент

> Ниски обороти: 300 rpm

> Li-ion батерия осигурява 2,5 часа непрекъсната работа

> Малка глава за максимална видимост

Some Alt Text

Работи с всички пили

със стандарт на

опашката 2,35 mm

и ротация на 360°

S5 ротиращи пили

> Уникален S-профил

> По-къси опашки (13 mm) за по-добър достъп
> Дълъг прогресивен улей за предотвратяване на „завинтващия ефект“

> Повишено отстраняване на отпилките

Some Alt Text

8/30

6/30

4/30

4/25

4/20

Тейпър/ISO

Новост 4 - Нов комплект накрайници за ултразвукова ендодонтия

 

Нов комплект накрайници за ултразвукова ендодонтия

 

W&H разшири своята серия инструменти за ортоградна ендодонтия. Новите накрайници са предназначени за препарация на пода на пулпната камера (4E), за разхлабване на канални щифтове (5E) и за отстраняване на запълващ материал (6E). Накрайник 1E за утразвуково активиране на ириганта вече може да се изкриви преди употреба, за да приляга по формата на канала. Това му позволява да навлезе по-апикално спрямо твърдите инструменти.

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

1Е: Нережещ инструмент за ефективно активирана иригация в кореновия канал

2Е: Накрайник за латерална термична кондензация на гутаперча

3Е: Накрайник за отстраняване на счупени инструменти от кореновия канал

4Е: Накрайник за препарация на пулпната камера

5Е: Накрайник за отстраняване на канални щифтове чрез вибрация

6Е: Накрайник за отстраняване на канална заплънка и калцификации от кореновия канал