Рискът от колапс на здравеопазната система вече е факт. Вземете правилни решения сега, за да ни има и утре! Това се казва в декларация на Националният съвет на БАПЗГ.

Публикуваме пълния текст на декларацията:

В условията на бързо прогресиращата зараза от COVID-19 все по-често ни напускат медицински специалисти, загубили битката с коварната болест, докато всеотдайно се грижат за своите пациенти. Сърцата ни са изпълнени с тъга от загубата на нашите колеги – прекрасни специалисти и хора с големи сърца! Скърбим и за всички наши сънародници, чийто живот беше прекършен, въпреки денонощните усилия на медицинските екипи!„, се казва в декларация на Националният съвет на БАПЗГ.

На заседанието на Националния съвет на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, проведено на 17.10.2020 г., отново с болка бяха поставени дългогодишни проблеми, които в условията на пандемия добиха застрашителна острота.

Затова днес отправяме ясен апел към всички, които носят отговорност за справяне с връхлетялата ни опасност: Вземете правилни решения сега, за да ни има и утре!

Отново се обръщаме и към всички хора: Спазвайте противоепидемичните мерки, пазете се, така пазите и нас!

С всеки изминал ден броят на работещите медицински сестри, акушерки, фелдшери/лекарски асистенти, рехабилитатори, рентгенови лаборанти и медицински лаборанти намалява. Физическото изнемогване от безкрайните извънредни смени и синдромът на изпепеляването са наш постоянен спътник. Несигурността и тежките несправедливости в системата допълнително натоварват малкото останал персонал.

Изпадналите в невъзможност лечебни заведения разчитат да им командироват отвън професионалисти по здравни грижи в инфекциозните отделения, но вече се оголват  едно след друго.

Все още има места, където личните предпазни средства се предоставят и разпределят неадекватно спрямо епидемичната обстановка.

Работещите пенсионери напускат, а младите хора не са изкушени от ниското заплащане и огромната отговорност към нашите професии.

Поставени сме в екстремна ситуация, която не позволява да изпълняваме в пълен обем професионалните си дейности.

Нарушен е и равният достъп до медицинска помощ и здравни грижи към населението.

Затова отново алармираме срещу несправедливото разпределение на финансовите средства за заплащане на труда на медицинските специалисти.

За пореден път твърдим, че липсва правилната организация на работа в лечебните заведения, което води до свръхнатоварване и преумора. Всички ние сме на първия фронт в борбата с болестта, независимо къде работим. Не приемаме действащите в момента критерии за „първата линия“.

И въпреки всичко, ние, заедно с лекарите, продължаваме да се борим за чуждия живот, докато рискуваме своя.

Имайки предвид всекидневните данни за разпространение на болестта, бързите темпове при нарастване на заболеваемостта сред медицинските специалисти и тъй като познаваме реалната ситуация в лечебните заведения, настояваме за спешни решения за промяна в организацията и заплащането на труда на всички медицински специалисти.

Ако и сега в условия на извънредна епидемична ситуация не се вземат извънредни мерки за спасяване на медицинските специалисти по здравни грижи, броят ни ще намалее критично и ще доведе до заплаха за националната ни сигурност. Рискът от колапс на здравеопазната система вече е факт. На всички вече е ясно, че без нас няма кой да се грижи за българските пациенти както в лечебните заведения, така и в извънболничната помощ.

Отказваме да носим вина за недалновидните политически решения, довели до настоящия критичен недостиг на медицински персонал!

Благодарим сърдечно на всички медицински специалисти, които с огромна отговорност и професионализъм остават на своя пост!

За да останат и за да ги има, погрижете се за тях!

Инвестициите в здравните грижи спасяват човешки живот!