БЗС: Не позволихме да има непоправими последици за лекарите по дентална медицина и техните практики.

Това се казва в писмо на Българския зъболекарски съюз до зам.-председателите на УС на БЗС, членовете на УС на БЗС, председателя на КПЕ, председателя на КК, членовете на КК.

„Съдържанието на настоящото писмо да бъде сведено до знанието на ЛДМ от съответните районни колегии на БЗС“, се казва още в писмото. То е подписано от д-р Николай Шарков, председател на БЗС и д-р Георги Димов, зам.-председател на БЗС.

Това е пълният текст на писмото:

Уважаеми колеги,
В края сме на една изключително тежка година. Въпреки непредвидените
условия, причинени от пандемията COVID-19, всички ние положихме усилия и в
резултат от тях не позволихме да има непоправими последици за лекарите по дентална
медицина и техните практики.
В какво се изразява свършеното до тук?

Не допуснахме денталната медицина да бъде неглижирана

 1. Не допуснахме денталната медицина да бъде неглижирана за сметка на
  болничната и извънболничната медицинска помощ по отношение на всички
  мерки, взети от правителството, а именно:
 • Включване на лекарите по дентална медицина в мярката за малък и
  среден бизнес;
 • Включване на лекарите по дентална медицина в мярката 60/40;
 • Изплащане на 85% от най-високата заработка на ЛДМ, сключили договор с НЗОК.

Не допуснахме да бъдем заобиколени

 1. Не допуснахме да бъдем заобиколени при взимане на решение за
  увеличаване на цените с 10% за м. септември, октомври и ноември, въпреки
  различната визия на НЗОК;
 2. Положихме максимални усилия да информираме своевременно колегите чрез
  страниците на в-к „ДентаМедика“, сайта на БЗС, фейсбук на БЗС и Нови
  правила БЗС за всички възможни мерки в борбата срещу COVID-19.
  Предвид изтичане на подписаните Анекси, както и приетия бюджет на НЗОК за
  2021 г. на 25.11.2020 г. се състоя разширено заседание (телеконференция) на Комисията
  по рамково договаряне и експертите към нея. В разширеното заседание участваха и
  членове на Кризисния оперативен щаб на БЗС.
  Комисията по рамково договаряне категорично застана зад действията на
  членове на Комисията и резултата от тях, касаещи запазване на цените на денталните
  дейности за м. декември такива, каквито са разписани в Анекса на НРД за м. септември,
  октомври и ноември.
  След проведени редица срещи с председателя на Надзора на НЗОК, г-жа Жени
  Начева, за запазване на цените на денталните дейности за м. декември такива, каквито
  са за м. септември, октомври и ноември, както и 85%, Надзорния съвет на касата прие
  нашите искане на заседание на Надзорния съвет проведено на 23.11.2020г.
  2 На заседанието на Комисията по рамково договаряне бяха приети следните
  решения:
 3. Комисията по рамково договаряне да подпише нов Анекс за м. декември 2020
  г., като цените на денталните дейности да останат същите като в Анекса от
  14.08.2020 г. т. е такива, каквито са за м. м. септември-ноември 2020 г.
 4. Предстоящите преговори за разписване на Анекса за дентални дейности за
  2021 г. към НРД 2020-2022 г.:
 • Запазване на увеличените цени за дентални дейности за 2021 г. (м.м. ІХХІ);
 • Да продължи изплащането на сумите за работа при неблагоприятни
  условия по чл. 105 а на НРД при същите параметри залегнали в условията
  посочени в Анекса на НРД 2020-2022 г. от 06.04.2020 г. т. е. изплащане
  на 85% за работа при неблагоприятни условия;
 • Да не се правят текстови промени в НРД 2020-2022 г.“

В друго писмо, този път до министъра на здравеопазването, от БЗС го молят за съдействие подопечните му РЗИ-та да осигурят достъп на лекарите по дентална медицина до списъка със заразените и вируносителите на COVID-19, за да могат ЛДМ да осъществяват спокойно дейността си.

Писмата са публикувани на сайта на РК на БЗС-Пловдивhttps://rkplovdiv-bzs.com/