Брутният вътрешен продукт (БВП) през второто тримесечие на 2020 г. в България е намалял с 9.8%. В Европейския съюз намалението е с 11.7%, показва експресната оцента на Националния статистически институт (НСИ), публикувана днес – 14 август.

В сравнение със същото тримесечие на предходната година сезонно изгладените данни показват намаляване на равнището на БВП в ЕС-27 с 14.1%. За същия период БВП в България намалява с 8.2%.

Тук можете да се запознаете с цялата информация

Според vesti.bg „Това е най-големият срив на българската икономика поне от началото на прехода към пазарно стопанство през 1989 г. насам.

Дори в кризисните 1997 г. и 2009 г. НСИ не е регистрирал толкова голямо понижение на брутния вътрешен продукт в рамките на едно тримесечие.

За сравнение свиването на българската икономика през най-тежкото първо тримесечие от финансовата криза през 2009 г. беше с 6,3% на тримесечна база по сезонно изгладени данни“.