Българската асоциация на зъботехниците търси подкрепа от Българския зъболекарски съюз. Това става ясно от писмо на БАЗ до БЗС от 12 ноември т.г. То е адресирано до председателя на БЗС д-р Николай Шарков.

Подкрепата се търси по следните приоритетни въпроси за Българската асоциация на зъботехниците:

В първа точка от писмото „Борба с нелегалните и нерегламентирани практики“ от БАЗ напомнят, че „по този  въпрос е била проведена кръгла маса с участието на БЗС. Съставен е и протокол от кръглата маса, който е официлно представен.

От асоциацията допълват, че „в настоящето писмо ви изпращаме прикрепен документ. Предложението ни – Проект на документ „Назначение за изработване на специализирано медицинско изделие по поръчка“

Предлагаме проекта на този документ да бъде обсъден от двете съсловни организации БАЗ и БЗС. Като считаме, че този документ може да даде основата на механизма за възлагане и изпълняване на зъбопротезните конструкции. Както и дефиниране на отговорностите и задълженията на двете страни. Считаме че документът може да влезе като неразделна част от първичните медицински документи, изброени в приложение 2 на НРД.

Във втора точка от писмото се казва: „Искането на УС на БАЗ, подкрепено от Националния съвет, е медицинското изделие „тотална протеза“ да бъде финансирано от бюджета на НЗОК. То е формулирано в становище, депозирано от БАЗ в комисиите на Народното събрание, както и всички парламентарни групи.“

В точка 3 от БАЗ предлагат: „Подписване на договор за сътрудничество с БЗС. В него да бъдат включени следните приоритети:

Общи действия за борба с незаконните и нерегламентирани практики

Изработване на първични медицински документи, базирани на професионалните стандарти и дейности и в съответствие със Закона за медицинските изделия. Закона за лечебните заведения и общото европейско законодателство.

Сътрудничество в областта на образователния процес.“

Пълният текст на писмото можете да прочетете по-долу.

Писмо на БАЗ до БЗС
Писмо на БАЗ до БЗС
Писмо на БАЗ до БЗС