Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ) призовава компетентните органи за бързи и адекватни мерки във връзка с обвинения в измами стоматолог. Това се казва в становище на БАЗ, изпратено до д-р Николай Шарков, председател на Българския зъболекарски съюз (БЗС) и УС на БЗС.

Българската асоциация на зъботехниците предоставя на Вашето внимание и на вниманието на УС на БЗС това свое становище. То е във връзка с разследването на Нова Телевизия, излъчено на 18.02.2021 в сутрешния блок на телевизията, по адрес на стоматолога д-р Ивайло Петров – обвинен в измама от множество пациенти и зъботехници“.

От БАЗ припомнят, че по тяхна инициатива на 02.10.2020 г. в хотел „Хилтън“ се е провела кръгла маса. „Тя бе посветена на проблеми, свързани с нерегламентирани практики и дейности в зъбопротезирането като част от денталната медицина. В дискусията взеха участие, както Вие като председател на БЗС, така и представители на Комисията по здравеопазване към НС, Изпълнителната агенция „Медицински надзор“, Асоциацията на денталните дилъри. Също така пациентски организации и НЗОК.“

По време на дискусията са били засегнати теми като:

„НЕРЕГИСТРИРАНИ ПРАКТИКИ, НЕРЕГЛАМЕНТИРАНИ ПРАКТИКИ, НЕЗАКОННОПРАКТИКУВАЩИ ЗЪБОТЕХНИЦИ И ЗЪБОЛЕКАРИ“

 В становището се казва още, че БАЗ е алармирала „институциите за съществуващи порочни практики, за липса на регламент в отношенията между пациент, стоматолог и зъботехник. Бяха направени конкретни предложения. А именно създаването на първична медицинска документация, която и без това е изискуема по закон (ЗЛЗ и ЗМИ)“. Бил е изработен и проект на документа за предписване изработването на зъбна протеза: ,,НАЗНАЧЕНИЕ“. Той е предоставен за обсъждане и одобрение на държавните административни органи, Комисията по здравеопазване. Предоставен и на БЗС с цел решаването на проблемите в зъбопротезирането и ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО на такива казуси, какъвто е конкретният случай с д-р Ивайло Петров.

Според асоциацията на зъботехниците този случай е „показателен, че държавата в лицето на институции като Изпълнителна Агенция „Медицински Надзор“, МЗ и Етичните комисии на съответните съсловни организации не са изпълнили задълженията, вменени от българското законодателство“.

От конкретния случай има засегнати и голяма група зъботехници“ се твърди в становището. „Нарушени са не само професионални права“, а най-вече тази група е „ощетена с големи парични суми.“ От БАЗ призовават „компетентните органи да вземат съответните бързи и адекватни мерки за решаване на проблема. Както и за „предотвратяване на бъдещи такива рецидиви.

Българската асоциация на зъботехниците заявява готовността си да съдейства и сътрудничи с всички заинтересовани страни. Основната ни цел е да защитим правата и интересите на своите членове и здравето на пациентите“, се подчертава още в документа.

Становището е подписано от председателя на БАЗ Иван Бурджев и главния секретар Стоян Котев