Наскоро учредената организация “Български лекари за ново здравеопазване”* публикува Отворено писмо, в което се споменава за “Любопитни разлики в заплащането на болничните директори“. Писмото е до Министъра на здравеопазването, Управителя на здравната каса и Председателя на парламентарната комисия по здравеопазване. От организацията питат “Имате ли мнение, защо се позволява такъв дисонанс по отношение на финансирането на отделните специалности в болничната помощ?” “Също така задаваме въпроса как се определя месечното възнаграждение на един директор, който получава 5-цифрена месечна заплата, а същевременно болницата официално е на загуба и виждаме медицински сестри на протестите срещу ниското заплащане?“. Публикуваме пълния текст на писмото.

Отворено писмо

До

Министъра на здравеопазването

Управителя на Националната здравноосигурителна каса

Председателя на парламентарната комисия по здравеопазване

от Български лекари за ново здравеопазване

         Директори на болници и… директори на болници, Госпожи и Господа.

         Любопитни разлики в заплащането на болничните директори, Г-н Министър, Г-н Управител, Г-жо Председател.

         Имате ли мнение, защо се позволява такъв дисонанс по отношение на финансирането на отделните специалности в болничната помощ? Твърде високо ли са оценени процедурите в областта на кардиологията, или са твърде ниско тези в педиатрията? Понятието относителна тежест при финансирането на медицинската дейност говори ли Ви нещо? А понятията европейски стандарт и справедливост?

         Според Вас, действащото съотношение 30:1, като разлика в заплащането между отделните направления („клинични пътеки“) нормално ли е?

         Нашето конструктивно предложение е да се въведе стандартната за Европейския съюз относителна тежест при финансирането на медицинските услуги. Ако се постигне това, нищо чудно един ден в системата да има функциониращи и частни педиатрични звена, като ясен признак за това, че нещата вървят към добро.

         Също така задаваме въпроса как се определя месечното възнаграждение на един директор, който получава 5-цифрена месечна заплата, а същевременно болницата официално е на загуба и виждаме медицински сестри на протестите срещу ниското заплащане?

         Апропо, докога ще се позволява изпълнителните директори на лечебни заведения да се разкъсват между административната си и клинична дейност? Помислете и за тяхното здраве.

         p.s. ако не знаете отговора на тези въпроси, може да попитате и ня#КОЙ друг.

         С уважение,

Български лекари за ново здравеопазване.

Справка за имуществените декларации на шефовете на болнични заведения за 2019 г. може да бъде направена в сайта на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ).

Става дума за болници, които са държавни/общински или частни и са в договорни взаимоотношения с НЗОК.

От справка в КПКОНПИ е видно, че изпълнителният директор на една от болниците е декларирал 1 170 996 лв. приходи от заплата за 2019 г., което е 97 583 месечно.

* Организацията Български лекари за ново здравеопазване е учредена на 11 август, а инициатор за създаването ѝ е д-р Емануил Найденов, неврохирург в столичната УМБАЛ „Св. Иван Рилски“.