Бюджетът за дентална помощ е 192 386 млн. лв. – с 12,5 млн. лв. повече от сегашния. Това сочи проектобюджетът на здравната каса за 2021 г., съобщи Българската национална телевизия.

Бюджетът на касата се увеличава с над 340 милиона лева и ще надхвърли 5.084 млрд. лв. Парите за болниците се увеличават с почти 127 милиона и ще достигнат 2,374 млрд. лв.

Заложените средства за лекарства са 1,332 млрд. лв. – с 88 милиона лева повече в сравнение с тази година. 115 982 милиона са предвидени за медицински изделия, прилагани в болничната помощ – по това перо заложеното увеличение е с около 6 милиона лева.

Над 261 млн. лв. са предвидени за личните лекари. Увеличението е с около 17 милиона лева.

За прегледи при специалист догодина са предвидени 283 229 млн. лв. – с 18.5 млн. лв. повече спрямо сегашния бюджет.

100 901 млн. лв. са заделени за изследвания. Това е с около 6 милиона повече в сравнение с тази година.

През бюджета на здравната каса са заложени промени, които предвиждат специалистите по здравни грижи да сключват договори с фонда. За тази цел в бюджета за догодина са заложени 20 милиона лева. Заложеният резерв за непредвидени разходи е 149 561 млн. лв.

Източник: БНТ