Висококачествени бързи антигенни тестове, предлагани от „Ултрадентал„. Осигурете сигурност във Вашата практика!

Готов за отчитане след 15 минути! Чувствителност – приблизително 96,5%. Специфичност – приблизително 99,5%

Висококачествени бързи антигенни тестове
Висококачествени бързи антигенни тестове

За контакти: