„В НРД за дентални дейности няма и не може да има участие на Българската асоциация на зъботехниците (БАЗ)“. Това заявяват от Българския зъболкарски съюз в официално писмо до БАЗ.

Отговорът е по повод писмо на БАЗ до БЗС: „Българската асоциация на зъботехниците търси подкрепа от Българския зъболекарски съюз.“ То съдържа приоритетни за зъботехниците въпроси. Сред тях – „Борба с нелегалните и нерегламентирани практики“. Проект на документ „Назначение за изработване на специализирано медицинско изделие по поръчка“.  Медицинското изделие „тотална протеза“ да бъде финансирано от бюджета на НЗОК и др.

Публикуваме със съкращения писмото:

Уважаеми господа,

Както сте отбелязали във Вашето писмо съсловията на българските зъболекари и българските зъботехници са вървели ръка за ръка през годините и съвместно са решавали важни за тях проблеми.

Същевременно обаче двете съсловия са имали и имат своите различия – както в техния статут, така и във функциите, които са им възложени да изпълняват и изпълняват в защита на обществения интерес.

На първо място следва да отбележим, че устройството, организацията и дейността на Българския зъболекарски съюз са уредени в ЗСОЛЛДМ. А тези на Българската асоциация на зъботехниците в Закона на съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.

Нашите съсловни организации са напълно самостоятелни


„Това означава, че нашите съсловни организации са напълно самостоятелни. В този смисъл – се казва по-нататък в писмото – „борбата с нелегалните и нерегламентирани практики на членовете на БАЗ е изцяло във Вашите правомощия”.
От БЗС заявяват, че „съгласно чл. 53 ал. 1 от ЗЗО… НЗОК и БЗС приемат чрез подписване НРД за дентални дейности”.
„В приемането и подписването на националните рамкови договори не е регламентирано участието на Българската асоциация на зъботехниците“.

От зъболекарския съюз акцентират: „Ние считаме, че не съществува каквато и да е причина за поставяне – дори само като идея – и обсъждане на каквато и да е било промяна на посочената разпоредба на чл. 53 ал. 1 от ЗЗО.“

Финансиране на медицинското изделие „тотална протеза”не може да стане чрез НРД за дентални дейности


„Що се отнася до предложението Ви медицинското изделие „тотална протеза” да бъде финансирано от бюджета на НЗОК, обръщаме Ви внимание, че подобно финансиране не може да стане чрез НРД за дентални дейности.“

От зъболекарския съюз подчертават дебело: „В НРД за дентални дейности няма и не може да има участие на Българската асоциация на зъботехниците”.
„В този смисъл ако имате идея да търсите финансиране на медицинското изделие „тотална протеза”, следва да търсите друг път, а не чрез НРД“, категорични са от зъболекарския съюз.

Не считаме за необходимо обсъждането на предложеното от Вас направление за медицинското изделие „тотална протеза”. Както на други варианти на подобен документ и/или изработване на други първични медицински документи.

Що се отнася до предложението Ви за сътрудничество и подписване на договор за сътрудничество, считаме, че с оглед епидемичната обстановка в страната, обсъждането на сътрудничеството между двете съсловни организации и евентуалното подписване на договор за сътрудничество, следва да се осъществят след като органите им за управление започнат да работят в нормални условия“

Пълният текст на писмото вижте по-долу:

Писмо на БЗС до БАЗ
Писмо на БЗС до БАЗ