Д-р Веселка Христамян: Антикризисни политики отново изключват денталното съсловие от мерките по превенция на здравето на работещите в сектор здравеопазване в Пловдив.

Д-р Веселка Христамян

На 16 ноември д-р Веселка Христамян, Йордан Иванов – общински съветници от ПГОС „Демократична България – Пловдив” са внесли официално писмо до кмета на Пловдив с пет въпроса, касаещи денталните лекари по време на пандемията.

Публикуваме пълния текст на писмото:

ОТНОСНО: Действия по превенция на здравето и на медицинските лица, работещи в дентални кабинети и клиники на територията на град Пловдив, във връзка с новите противоепидемични мерки срещу Covid19 заболеваемост.


ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: На основание на чл.17 т.5, чл.80 ал.1 и ал.2, от Правилника за организация и дейностите на Пловдивски Общински съвет и чл.33 ал.1 т.4 от ЗМСМА.


Уважаеми господин кмет,
В последната седмица към нас бяха отправени питания от много лекари по дентална медицина, регистрирани на територията на Община Пловдив, във връзка с общинските мерки подкрепящи превенцията на здравето и на лекарите по дентална медицина, в условията на новото извънредно положение по повод опасността от заболеваемост от COVID-19 инфекция.

Антикризисни политики отново изключват денталното съсловие от мерките по превенция на здравето на работещите в сектор здравеопазване


Запознахме се с прилаганите мерки и допълнителни действия на кризисните щабове и отговорните институции в Пловдив, по повод новата вълна от коронавирус заболяване.
Предложените национални и местни антикризисни политики отново изключват денталното съсловие от мерките по превенция на здравето на работещите в сектор Здравеопазване в Пловдив.
Напомняме, че лекарите по дентална медицина попадат в категорията – медицински лица на първа линия в контакта си с потенциално заразени с коронавирус (COVID-19) пациенти.
Спецификата на денталната дейност налага неотложни и спешни лечебни дейности, по всяко време и за всеки човек, потърсил такава помощ.
Навременно оказване на спешна или неотложна дентална помощ спестява възможно натоварване в системата на болничната помощ в частта -лечение на усложнения, на нелекувана дентална патология на здравно осигурени лица, както и на такива, попадащи в категорията- спешно болнично лечение извън условияна НЗОК .
Осигуряването на своевременна дентална помощ на съгражданите ни изисква здрави стоматолози, медицински сестри, дентални асистенти, лаборанти и служители в денталните практики.

Пет въпроса към кмета


Във връзка с гореизложеното, отправяме следното питане:


❓Колко от денталните лекари в Пловдив към настоящия момент са регистрирани като заболели, колко като контактни и колко като преболедували от коронавирус инфекция?

❓На какъв процент от регистрираните и упражняващи лечебна дейност на първа линия дентални лекари в Община Пловдив, е извършено скринингово тестуване, чрез поне един от методите: експресен PCR, стандартен PCR метод, бързи тестове за антитела за Covid-19 и тестове за наличие на антитела по ELISA метод?

❓Какъв противоепидемиологичен протокол от действия срещу втора вълна заболеваемост от коронавирус инфекция при работещите в денталните лечебни заведения в Пловдиви, е препоръчан от местните общински и държавни институции?

❓Къде и по какъв механизъм денталните лекари на Пловдив ще могат да бъдат тестувани приоритетно, заради работата им на първа линия при срещата с този вирус и изключително високия риск от контакт и заболеваемост от Сovid 19 инфекция?

❓Как ще се осигури за периода на прилагане на ограничителни мерки достъпа на лекарите по дентална медицина (подобно на общопрактикуващите лекари) до електронен регистър на лицата, поставени под карантина в домашна изолация. Или лица, които се лекуват като доказани случаи на коронавирус, за проверка на актуално здравно състояние на граждани, нуждаещи се от спешна или неотложна дентална помощ?


Ще очакваме Вашия отговор в законов срок и в писмен вид.“

Заглавието е на редакцията