Д-р Стойчо Кацаров предлага промяна на модела на здравната система и НРД. Той съобщи, че Българският лекарски съюз и НЗОК незабавно ще започнат преговори за промени в НРД за медицински дейности 2020-2022. Това се налага, защото действащите текстове на НРД могат да бъдат преработени, така че резултатите да бъдат по-добри, както за пациентите и лекарите, така и за цялостното функциониране на системата.

Премахване на лимитите на болниците

Д-р Стойчо Кацаров настоява НЗОК и БЛС да се споразумеят за премахване на лимитите на болниците, тъй като те водят до ограничаване правото на избор на пациентите в кое лечебно заведение да потърсят медицинска помощ. „Лимитите са наказание за добре работещите лечебни заведения и награда за онези болници, към които пациентите по-рядко се обръщат. В поредица решения ВКС потвърди правото на лечебните заведения да получат заплащане за действително извършените от тях дейности, а не за финансиране на база лимити“, посочи още министърът.

Промяна на цените на медицинските дейности и въвеждане на коефициенти, отразяващи тежестта на заболяването и пр

Той настоя и за промяна на цените на медицинските дейности, тъй като повечето от тях са формирани на лобистки принцип. „В резултат имаме тежки диспропорции в заплащането на дейностите по различните специалности. Това е в основата на дефицита на лекари, желаещи да специализират по направления като педиатрия, инфекциозни болести и др.“, обясни д-р Кацаров. Министърът изрази мнение, че дейностите трябва да имат цени, отговарящи в максимална степен стойността, търсенето и предлагането на всяка конкретна медицинска услуга. Наред с промяната в цените ще се работи и в посока въвеждане на коефициенти. Те ще отразяват тежестта на заболяването, възрастта на пациента, наличието на придружаващи заболявания и др. Така ще се гарантира справедливо разходване на публичен ресурс и ще бъде преодоляно селектирането на пациенти от страна на лечебните заведения.

Да бъдат прехвърлени повече дейности от болничната към извънболничната помощ

Модерната медицина е все по-неинвазивна и все по-амбулаторна. Затова министър Кацаров, БЛС и НЗОК се обединиха около необходимостта повече медицински дейности, които се извършват в лечебните заведения, но могат успешно да бъдат реализирани и амбулаторно, да преминат към извънболничната медицинска помощ.

На следващо място министърът предложи да се променят редът и условията за предоставяне на неотложна медицинска помощ. В тази връзка да се премахне изискването за 24/7- разположение на личните лекари. Последното се оказва практически неприложимо. То създава затруднения както за общопрактикуващите лекари, така и за пациентите.

Ограничаването на феномена отчетена, но реално неизвършена медицинска дейност

„Настоявам в най-кратки срокове да се въведе допълнителен механизъм, който да спомогне за ограничаването на феномена отчетена, но реално неизвършена медицинска дейност. За целта потребителите на медицински услуги трябва активно да участват в контрола”, обясни министърът на здравеопазването. „Чрез мобилно приложение НЗОК ще информира гражданите за медицинските дейности, които са им извършени. Всеки, който има съмнение за извършено нарушение, ще може да подаде обратен сигнал до здравната каса. На този етап това е възможно, но след като гражданите сами направят проверка в здравното си досие, достъпно през сайта на НЗОК. Сега процесът ще бъде улеснен допълнително. Здравната каса ще бъде активната страна, изпращайки нотификации до хората“, стана ясно още от думите на министър Кацаров.