Д-р Трифон Антонов бе преизбран за председател на РК на БЗС-Пловдив. Кои са важните решения, взети на форума?

Д-р Трифон Антонов
Д-р Трифон Антонов

На редовно отчетно-изборно събрание на РК на БЗС-Пловдив д-р Трифон Антонов бе преизбран за председател на колегията. Той ще я ръководи още един мандат. Събранието се проведе на 19 март тази година.

От сайта на колегията посочват и важните решения, взети по време на форума:

“Уважаеми колеги, информираме Ви, че с решения, взети на Отчетно-изборно събрание на РК на БЗС – Пловдив, от 19.03.2022г. еднократната финансова помощ при раждане или осиновяване на дете в семейство на редовен член на колегията става от 350 лв. на 500 лв.. Еднократната финансова помощ при пенсиониране на колеги, които са редовни членове и продължават да практикуват, се променя от 150 лв. на 300 лв.

ПУБЛИКУВАН Е И СПИСЪК НА ДЕЛЕГАТИТЕ НА КОНГРЕСА ОТ РК НА БЗС – ПЛОВДИВ, ИЗБРАНИ НА ОТЧЕТНО-ИЗБОРНО СЪБРАНИЕ НА 19.03.2022 г.

 1. Д-р Трифон Борисов Антонов – Председател на УС
 2. Д-р Иво Георгиев Цветков – Зам.-председател на УС
 3. Д-р Елена Димитрова Костова – Секретар на УС
 4. Д-р Богомил Огнянов Андонов – Член на УС
 5. Доц. Деян Здравков Нейчев – Член на УС
 6. Д-р Константин Василев Даков – Член на УС
 7. Доц. Силвия Димитрова Димитрова – Член на УС
 8. Д-р Димитър Янев Ковачев – Председател на КК
 9. Д-р Йордан Григоров Хаджигаев – Член на КК
 10. Д-р Петър Лъчизаров Кърчев – Член на КК
 11. Д-р Надя Петкова Бибова – Член на КК
 12. Д-р Атанас Костадинов Хаджикостов – Член на КК
 13. Д-р Станислав Миленов Манов – Член на КК
 14. Д-р Юра Бориславова Пандушева – Член на КК
 15. Доц. Нина Михайлова Мусурлиева – Председател на КПЕ
 16. Д-р Веселка Петрова Христамян – Член на КПЕ
 17. Д-р Иво Кирилов Пейчинов – Член на КПЕ
 18. Д-р Димитър Сашев Савакчиев-Славков – Член на КПЕ
 19. Д-р Хари Харутюн Ховагимян – Член на КПЕ
 20. Д-р Елка Георгиева Мачева – Член на КПЕ
 21. Д-р Таня Павлова Божкова – Член на КПЕ
 22. Д-р Наталия Димитрова Новакова – Член на КПЕ
 23. Доц. Мариана Милчева Димитрова-Харуил – Член на КПЕ

 1. Д-р Нелия Георгиева Петрова-Михайлова – 61 гласа
 2. Доц. Веселина Кондева Кондева-Главинкова – 57 гласа
 3. Д-р Виктор Йорданов Хаджигаев – 51 гласа
 4. Д-р Елена Христова Бояджиева – 50 гласа
 5. Д-р Александра Георгиева Печева-Стоева– 50 гласа
 6. Д-р Мери Арман Христамян-Цилев– 50 гласа
 7. Д-р Стоянка Георгиева Куцалова– 50 гласа
 8. Д-р Ивелина Тенкова Попова – 47 гласа
 9. Д-р Камен Иванов Германов – 46 гласа
 10. Д-р Йордан Евелинов Бурмов – 46 гласа
 11. Д-р Кети Стоянова Йовчева – 45 гласа
 12. Д-р Красимир Николов Костов – 45 гласа
 13. Д-р Емилия Пламенова Симеонова – 44 гласа
 14. Д-р Теменужка Тенева Игнатова-Станкова – 43 гласа
 15. Д-р Венета Илиева Заранкова – 40 гласа
 16. Доц. Росица Стоилова Петрова – 39 гласа
 17. Д-р Йоана Иванова Горанова – 39 гласа
 18. Д-р Бистра Кирилова Моллова – 38 гласа
 19. Д-р Иван Маринов Моллов – 38 гласа
 20. Д-р Теодор Илиев Наков – 38 гласа
 21. Д-р Емилия Димитрова Стоянова – 38 гласа
 22. Д-р Беринка Николова Димитрова – 37 гласа
 23. Д-р Добромира Антонова Шопова – 37 гласа
 24. Д-р Славко Ненов Славенков – 37 гласа
 25. Д-р Манол Георгиев Василевски – 37 гласа
 26. Д-р Миньо Тодоров Тодоров – 36 гласа
 27. Д-р Николай Георгиев Папанов – 35 гласа
 28. Д-р Иван Божидаров Иванов – 34 гласа
 29. Д-р Пламен Иванов Дойков – 34 гласа
 30. Д-р Миглена Георгиева Ницова – 34 гласа
 31. Д-р Михаел Хагоп Карагьозян – 33 гласа
 32. Д-р Златина Томова Томова-Велева – 32 гласа
 33. Д-р Сами Гюрай Ходжев – 32 гласа
 34. Д-р Сидер Любомиров Найденов – 30 гласа
 35. Д-р Павел Петев Дахтеров – 29 гласа
 36. Д-р Дауд Хамид Ал-Дженаби – първоначално е събрал 28 гласа / колкото има и
  д-р Павлина Гетова /. След балотаж между двамата, е избран с 50 гласа срещу 21
  гласа за д-р Павлина Гетова.

Източник: РК на БЗС – Пловдив