“Стоматологичен свят” излиза през 1997 г. Той е първото печатно издание в българския дентален бранш – създател на категорията „вестник“. До 1997 г. са излизали само списания – „Зъболекарски преглед”, „Стоматология”. „Стоматологичен свят” извървя трудния път, печатайки се първоначално на вестникарска, след това на офсетова, а сега на хром мат хартия – от чернобелия до пълноцветния печат. По традиция се нарича вестник, защото форматът му и неговото позиционирането е свързано с това наименование. Формат А-3, пълноцветен печат, осем или девет издания в годината, 16 страници. Разпространява се само чрез абонамент. Има своя страница и във фейсбук – в.“Стоматологичен свят“ (Dental World-Bulgaria) – @StomSviat. Изданието е огледало на съсловния живот на българските зъболекари през годините на т.нар. преход, свързан с различните възгледи по отношение на въвеждането и реализирането на здравната реформа в стоматологията. Той отразява и постепенното навлизане на иновациите, дошли от модерния свят в българските дентални практики – в областта на имплантологията, пародонтологията, приложението на лазера в денталната практика, съвременното ендодонтско лечение, оборудването и пр. Тук се публикуват първите статии за приложението на имплатологията в ежедневната дентална практика (акад. Николай Попов), обучението по пародонтология (проф. Марк Данан, Франция), лицево-челюстната хирургия, ортогнатичната хирургия (доц. Антон Джоров), естетиката, офис-избелването и много други. От 2002 г. започват и публикациите, свързани с принципите на управление на денталните практики, ефективната комуникация зъболекар – пациент. Нарекохме тази гранична дисциплина, която не се изучава в денталните факултети, дентален мениджмънт. За да обобщим опита в това направление, през 2011 г. издадохме първа част на сборника „Безценни съвети за управлението на вашата дентална практика”, а през 2014 г. – втора част. По идея на „Стоматологичен свят“ от 2009 г. се провежда конкурса „Мениджър на дентална практика“, а от 2016 г. с ново наименование – „Дентален мениджър на годината“ – бизнес награди за зъболекари „Адмира“. Организатор на конкурса е Асоциацията на денталните мениджъри в България (АДМБ). От март 2020 г. „Стоматологичен свят“ излиза на PDF, разпространява се по електронен път. Сайтът dentalworldbg.com e първият новинарски, публицистичен и професионален сайт в денталния бранш в България.