За оказаната през месец юли дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени повече от 139 000 лв., информира Българското национално радио. БНР се позовава на Районната здравноосигурителна каса във Видин след извършените плащания за медицински дейности през юли.

Подобно на болничната, и при денталната помощ се наблюдава доплащането да достигане на 85% от стойността на обичайната им дейност, съобщава БНР.

Нормализират се посещенията в лекарските кабинети, медицинските центрове, лабораториите, се казва още в информацията.

545 000 лева са преведени за болнична помощ през юли, а за специализирана доболнична помощ са изплатени близо 343 000 лева. Над 303 000 лева са преведени на общопрактикуващите лекари. Размерът на средствата за медико-диагностична дейност е над 117 000 лв.

Изплатените суми показват, че все повече здравноосигурени пациенти посещават личните си лекари, лекари-специалисти по профила на заболяването, както и лаборатории за извършване на назначените изследвания, уточняват от Районната здравноосигурителна каса във Видин.

За оказаната през месец юли дентална помощ от стоматологичния пакет, предвиден за заплащане от Националната здравноосигурителна каса, на зъболекарите и медико-денталните центрове в област Видин са преведени повече от 139 000 лв. Подобно на болничната, и при денталната помощ се наблюдава доплащането да достигане на 85% от стойността на обичайната им дейност.

Лекарствата в аптеките срещу представена рецептурна книжка с утвърдена диагноза и терапия се отпускат по обичайния ред, съобщават от РЗОК-Видин.

Близо 522 000 лв. са изплатените средства на аптеките в областта за отпуснатите с рецептурна книжка лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за домашно лечение за първия финансов период на месец юли. 

Източник: БНР