Зъболекарите са сред първите, които ще могат да се ваксинират срещу COVID-19. Това става ясно от публикувания в сайта на здравното министерство „Национален план за ваксиниране срещу COVID-19 в Република България„. Това ще се извършва в пет фази.Във Фаза I след медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи са и зъболекарите. Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им ще са безплатни за населението без значение на здравноосигурителния статус на лицата.

Публикуваме част от информацията:

Националният план е разработен от работна група, съгласно заповед на министъра на здравеопазването, с участието на специалисти от Министерството на здравеопазването, регионални здравни инспекции, ИАЛ, водещи медицински специалисти, Български лекарски съюз, Български зъболекарски съюз, Български фармацевтичен съюз и др.

Като начало обаче е вероятно да се предлагат само ограничени количества различни ваксини, за да се отговори на общите нужди. В резултат на това, следва да се определят приоритетни/целеви групи от населението, които трябва да бъдат ваксинирани първи.

Приоритизирането на целевите групи се основава на епидемиологични и етични критерии. Определянето на целевите групи и препоръките за ваксинация ще зависят от посочените в официалната документация на разрешените за употреба ваксини групи от населението, за които е предназначена дадената ваксина.

От особено значение е първите доставки на ваксина да са предназначени за следните групи от населението, съобразно риска от инфектиране и необходимостта от поддържането на критичните структури за функционирането на обществото, изброени по ред на обхващане:

Очакван брой подлежащи за ваксиниране във Фаза I: 243 600 лица

Фаза I: Медицински персонал на лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ, медицински специалисти по здравни грижи, лекари по дентална медицина, фармацевти, помощник фармацевти и друг помощен персонал. Лицата са поставени под висок риск от заразяване с COVID-19 и могат да предават инфекцията на рискови групи от населението. Имунизирането им ще позволи те да продължат да изпълняват професионалните си ангажименти.

Очакван брой подлежащи: 243 600 лица

o Лекари – 30 000 лица

o Дентални лекари – 10 000 лица

o Специалисти по здравни грижи – 46 000 лица

o Магистър фармацевти – 6 600 лица

o Помощник фармацевти – 2 000 лица

o Помощен персонал – 150 000 лица

В зависимост от предоставения брой ваксини директорите на РЗИ ще уточняват броя на подлежащите на имунизация контингенти.

Фаза II

Потребители и персонал на социални институции, педагогически специалисти и персонал на ферми за отглеждане на норки.

Фаза III

Служители, участващи в поддържане на функционирането на основни за обществения живот дейности.

Фаза IV

Възрастни хора на и над 65-годишна възрасти и лица с придружаващи хронични заболявания поради по-тежкото протичане на заболяването и по-високият риск от развитие на усложнения и смъртен изход, в т.ч. имунокомпроментирани или лица с вторични имунни дефицити.

Фаза V

Уязвими групи от населението поради високия епидемиологичен риск от инфектиране, свързан с условията и начина им на живот.

Имунизациите срещу COVID-19 на целевите групи ще се извършват по предварително изготвени списъци.

Ваксините срещу COVID-19 и прилагането им ще са безплатни за населението без значение на здравноосигурителния статус на лицата.

Ваксинирането ще бъде доброволно, след ясно изразено желание и подписано информирано съгласие.

С целия документ можете да се запознаете по-долу