Институтът по кардиология на Монреал (MHI) обяви клинично убедителни резултати от ефективността на колхицин за лечение на COVID-19.

Институтът по кардиология на Монреал (MHI) обяви на 22 януари, че клиничното изпитване COLCORONA е предоставило клинично убедителни резултати от ефективността на колхицин за лечение на COVID-19.

Това голямо научно откритие прави колхицинът първото перорално лекарство в света, което може да се използва за лечение на нехоспитализирани пациенти с COVID-19

Резултатите от проучването показват, че колхицинът намалява с 21% риска от смърт или хоспитализации при пациенти с COVID-19 в сравнение с плацебо. Този резултат, получен за глобалната популация от 4488 пациенти, се доближава до статистическа значимост. Анализът на 4159 пациенти, при които диагнозата COVID-19, е доказана чрез назофарингеален PCR тест. Той показва, че употребата на колхицин е свързана със статистически значимо намаляване на риска от смърт. Или хоспитализация в сравнение с плацебо.

При тези пациенти с доказана диагноза COVID-19, колхицинът намалява хоспитализациите с 25%. Също така необходимостта от механична вентилация с 50% и смъртните случаи с 44%. Това научно откритие прави колхицинът първото перорално лекарство в света, което може да се използва за лечение на нехоспитализирани пациенти с COVID-19.

„Нашите изследвания показват ефикасността на лечението с колхицин за предотвратяване на феномена „цитокинова буря“ и намаляване на усложненията, свързани с COVID-19“. Това каза д-р Жан-Клод Тардиф, директор на Изследователския център на MHI, професор по медицина в Université de Монреал и главен изследовател на проучването COLCORONA. „Имаме удоволствието да предложим първото перорално лекарство в света, чието използване може да има значително въздействие върху общественото здраве. Както и потенциално да предотврати усложненията на COVID-19 за милиони пациенти.“

Лечението на пациенти с риск от усложнения с колхицин веднага след като диагнозата COVID-19 бъде потвърдена чрез PCR намалява риска от развитие на тежка форма на заболяването. Следователно намалява и броя на хоспитализациите. Предписването на колхицин на пациенти може да помогне за облекчаване на проблемите с претоварването в болниците. Както и да намали разходите за здравеопазване.

COLCORONA е най-голямото проучване в света за тестване на перорално прилагано лекарство при нехоспитализирани пациенти с COVID-19.

COLCORONA е безконтактно, рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо контролирано клинично изпитване. Проведено е в Канада, САЩ, Европа, Южна Америка и Южна Африка. То е предназначено да определи дали колхицинът може да намали риска от тежки усложнения, свързани с COVID-19. COLCORONA е проведено сред приблизително 4500 пациенти с COVID-19. Те не са били хоспитализирани по време на проучването. Имали са поне един рисков фактор за усложнения на COVID-19. Това е най-голямото проучване в света за тестване на перорално прилагано лекарство при нехоспитализирани пациенти с COVID-19.

Институтът по кардиология на Монреал (MHI) и неговите глобални партньори биха искали да благодарят горещо на участниците и изследователите за тяхното сътрудничество в клиничното изпитване COLCORONA.

За повече информация colcorona.net.

Източник: GLOBE NEWSWIRE