Какво сочат първите данни от проучването за професионалното поведение на лекарите по дентална медицина по време на извънредна епидемична обстановка/положение и пандемия от Covid -19?

Екипът, който провежда проучването, включва: гл. асистент д-р Велина Стоева, дм, гл. асистент д-р Мери Христамян, проф. д-р Йорданка Стоилова, дм, Ръководител Катедра Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации – Пловдив, доц. д-р Веселина Кондева, дм, Декан на Факултет по дентална медицина – Пловдив.

Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации”
Катедра “Епидемиология и Медицина на бедствените ситуации”

Анкетата е анонимна и цели да проучи промените в стериотипа на работа на денталните лекари, както и нагласите при работа с пациенти при условие на COVID-19 пандемия.

Период на провеждане на анкетата – от 31.07.2020 до 15.12.2020 г.

Данните предизвикат внимание

Към настоящия момент on line анкетата са попълнили 318 дентални лекари, от които 25,2% са мъже и 74,8% са жени.

От тях:

70% работят в индивидуални дентални практики, 26,4% – в групови. 3,6% са от ФДМ-Пловдив, където анкетите са on line попълнени.

91,8% от анкетираните са променили професионалното си поведение. 8,2% не са го променили.

57% са работили само със спешни пациенти. 18% са преустановили работа.

Събраните данни са много, но не са окончателни. Считаме, че тези би трябвало да са достатъчни, за да предизвикат внимание!

По-долу чрез този линк можете да влезете в анкетата, да я попълните и изпратите. Напомняме – крайният срок е 15 декември 2020.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc0tcw5KzLNR2J4l1wexMvYxsFHTleFva2FVGH7QWb-ul9kjQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0