• Банков превод:


Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG71RZBB91551006818927

BIC: RZBBBGSF
"Евър-Николай Пенов" ЕООД 

 За да закупите книгите

на PDF формат,

моля попълнете вашите данни

Съдържание

 

Проф. Светлана Конюхова
Идеята на стандартите от семейството на ISO 9000 

 

Проф. Светлана Конюхова
Д-р Венцислав Стоев
Профилактика на конфликтите или как да престанем да нервничим
и да започнем да сътрудничим с пациентите 

 

Грант Бейбън
Управление на финансите на зъболекарските практики в България с влияние на чуждия опит 

 

Д-р Жози Бакиш
• Някои от малките неща, които правят големите разлики 
• 7 съвета как да преговаряме с пациентите
• Персонален маркетинг по време на първичния преглед

 

Проф. д-р Лидия Катрова, дм
Международен семинар на тема:
„Комплексна ергономия в зъболекарската практика - принципи и приложение” 


Д-р Едмон Бинхас
• Каквото и да е предизвикателството, ние имаме решения• Пациентът иска услугата веднага и на добра цена
• В България е възможна значителна крачка напред и прогрес в денталния мениджмънт
Тук установявам високо ниво на стрес и главно интуитивна организация
• Леченията не се покриват от касата - табу ли е да говорим за пари?
Да успокоим и пациента, и лекуващия!
Можем ли да лишим пациента от дадено лечение под претекст, че не се заплаща от здравната каса?
Имаме ли право да решаваме вместо нашия пациент?
• Крайно време е да демократизираме имплантологията
• Отново имплантология: Да превърнем забележките на пациентите в истински възможности
• Как да спечелите пациентите чрез по-добра комуникация
• Трябва да управляваме кабинета си като едно истинско предприятие

 

Колоди Валос
Как да се разтоварваме от напрежението, за да избегнем конфликтите
На първо място трябва да притежаваме умението
да извадим навън онова, което таим в себе си

 

Мария Радева
ДЕНТАЛНО ПРАВО (избрани теми) 
• Денталната медицина - между изкуството и юридическата отговорност
• Упражняване на професията лекар по дентална медицина
- Членство в съсловната организация на лекарите по дентална медицина
- Застраховката „Професионална отговорност“
- Защита авторитета на лекаря и на лечебното заведение
• Правен режим на лечебните заведения
- Създаване на лечебно заведение
- Реклама на дейността на лекаря и лечебното заведение
- Профилактика и контрол на вътреболничните инфекции
• Правни аспекти на качеството на денталната помощ
• Правно положение на пациента
• Медицинска документация

 

Дженифър де Сейнт Джордж
• Здравият разум и логиката никога не излизат от мода 
• Един учебен ден с Дженифър де Сейнт Джордж

 

Д-р Нелия Михайлова
Добрата организация, техническото оборудване и продължаващата квалификация
на екипа - гаранция за качеството на дейността 

 

Д-р Венета Павлова
Социалната отговорност - един от приоритетите в денталния мениджмънт

 

Максим Бехар

Светът и ние в хаоса на социалните медии 

 

Д-р Катя Славова
Дентален брандинг - какво представлява и защо е важно да имате такъв на практиката си

 

Кристиан Щемпф
Почистване на ротиращи инструменти. Какви са вашите очаквания?

 

Д-р Диана Бушкалова
Мениджмънт на иновация - лазарна дентална практика 


Д-р Илияна Давидова
Денталният асистент - дългоочакваният човек в екипа ни 

Безценни съвети

за управлението на вашата дентална практика - II част

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Дентална имплантология
& тъканно направлявана
костна регенерация

Автор: д-р Кирил Кирилов

Безценни съвети

за управлението на вашата дентална практика - I част

Предисловие

 

Уважаеми колеги и читатели, в ръцете си държите второто издание на книгата „Дентална имплантология и тъканно направлявана костна регенерация“, която е базирана на клиничен опит в годините от 2002 до 2012!
Обръщайки поглед назад във времето към далечната 1952 г., когато шведският професор Пер-Ингвар Бранемарк описва и документира процеса на остеоинтеграция между метала титаний и живата костна тъкан, виждаме колко дълъг път е извървян през годините за изграждане и утвърждаване на имплантологията в лекарската практика до днес.
По късно, през 1975 г., един от пионерите на европейската дентална имплантология - немският професор Ханс Л. Графелман, развил концепцията за мултитерапията, формулира 7-те базисни принципа за успешна имплантна терапия, а именно:
1. Имплантният дизайн и размери да бъдат според костната плътност и структура, а при нужда да се правят костозаместване чрез аугментация и покривни мембранни техники.
2. Минимална травма при поставянето.
3. Дистална поддръжка на протетичните супраструктури.
4. Бикортикална поддръжка на имплантите.
5. Паралелизъм на всички абатмънти в челюстта.
6. Усилване в стратегически позиции.
7. Пълна връзка на всички абатмънти чрез мезио-конструкции или циментируеми мостове.
В крайна сметка, след повече от 35 г. опит като дентален имплантолог, той съветва имплантолозите непрекъснато да повишават своята квалификация, да са в крак със своето време и да се развиват.
Българският принос датира от 1985 година на миналия век и се свързва с името на академик проф. д-р Николай Попов, който поставя началото на българската школа по дентална имплантология!
Много принципни позиции са се запазили непроменени и до днес, а други са били доразвити. Това, с което аз бих желал да допълня натрупаните вече база данни за леченията, провеждани с дентални импланти и тъканно направлявана костна регенерация (ТНКР), е именно тази книга, която е базирана на 10 години работа в тази област.
В тази монография ще съберем част от моите публикации през годините, като ще се опитаме представените материали да бъдат конспектирани и максимално обективни.
Освен статии с тясно професионална насоченост, като втора част на книгата ще бъдат прикачени и няколко публикации, касаещи курсове и събития, където аз съм бил участник, както и статия, третираща менторството и обучението на начинаещи имплантолози.
Надявам се тази книга да бъде полезна на дентални имплантолози, лекари по дентална медицина, студенти, специализанти, общопрактикуващи лекари и др.

15 лв.

15 лв.

25 лв.