Some Alt Text
Some Alt Text

ИЗЛИЗА ОТ 1997 Г.

ОНЛАЙН ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

Some Alt Text
  • Банков превод:


Райфайзенбанк (България) ЕАД
IBAN: BG71RZBB91551006818927

BIC: RZBBBGSF
"Евър-Николай Пенов" ЕООД 

 За да закупите книгите

на PDF формат,

моля попълнете вашите данни

Безценни съвети

за управлението на вашата дентална практика - II част

Some Alt Text
Some Alt Text
Some Alt Text

Дентална имплантология
& тъканно направлявана
костна регенерация

Автор: д-р Кирил Кирилов

Безценни съвети

за управлението на вашата дентална практика - I част

Предисловие

 

Уважаеми колеги и читатели, в ръцете си държите второто издание на книгата „Дентална имплантология и тъканно направлявана костна регенерация“, която е базирана на клиничен опит в годините от 2002 до 2012!
Обръщайки поглед назад във времето към далечната 1952 г., когато шведският професор Пер-Ингвар Бранемарк описва и документира процеса на остеоинтеграция между метала титаний и живата костна тъкан, виждаме колко дълъг път е извървян през годините за изграждане и утвърждаване на имплантологията в лекарската практика до днес.
По късно, през 1975 г., един от пионерите на европейската дентална имплантология - немският професор Ханс Л. Графелман, развил концепцията за мултитерапията, формулира 7-те базисни принципа за успешна имплантна терапия, а именно:
1. Имплантният дизайн и размери да бъдат според костната плътност и структура, а при нужда да се правят костозаместване чрез аугментация и покривни мембранни техники.
2. Минимална травма при поставянето.
3. Дистална поддръжка на протетичните супраструктури.
4. Бикортикална поддръжка на имплантите.
5. Паралелизъм на всички абатмънти в челюстта.
6. Усилване в стратегически позиции.
7. Пълна връзка на всички абатмънти чрез мезио-конструкции или циментируеми мостове.
В крайна сметка, след повече от 35 г. опит като дентален имплантолог, той съветва имплантолозите непрекъснато да повишават своята квалификация, да са в крак със своето време и да се развиват.
Българският принос датира от 1985 година на миналия век и се свързва с името на академик проф. д-р Николай Попов, който поставя началото на българската школа по дентална имплантология!
Много принципни позиции са се запазили непроменени и до днес, а други са били доразвити. Това, с което аз бих желал да допълня натрупаните вече база данни за леченията, провеждани с дентални импланти и тъканно направлявана костна регенерация (ТНКР), е именно тази книга, която е базирана на 10 години работа в тази област.
В тази монография ще съберем част от моите публикации през годините, като ще се опитаме представените материали да бъдат конспектирани и максимално обективни.
Освен статии с тясно професионална насоченост, като втора част на книгата ще бъдат прикачени и няколко публикации, касаещи курсове и събития, където аз съм бил участник, както и статия, третираща менторството и обучението на начинаещи имплантолози.
Надявам се тази книга да бъде полезна на дентални имплантолози, лекари по дентална медицина, студенти, специализанти, общопрактикуващи лекари и др.

15 лв.

15 лв.

25 лв.