Вие помагате на пациентите си да имат по-добро разбиране за леченията, които ще се провеждат, обяснявате рисковете и ползите от предстоящото им лечение и те подписват формуляр за съгласие.

Повечето пациенти може да не са наясно за времето, необходимо, за да се гарантира, че помещенията в клиниката или кабинета са напълно дезинфекцирани между посещенията. Можете да им обясните или покажете този аспект на вашите услуги.

Присъединявайки се към Slow Dentistry, все по-голям брой дентални клиники и практикуващи зъболекари помогат на пациентите си да разберат, че времето за посещенията им в кабинета е жизненоважно за успешното лечение, благополучието, разбирането и безопасността.

Това е печелившо за вашите пациенти и за вас като клиника. Пациентите получават времето, което искат, а вие им показвате, че ще им отделите време.

Всичко за платформата можете да намерите тук