Some Alt Text
Редакционен съвет:
д-р Георги Коновски,
д-р Станислава Шулева,
д-р Михаил Далемски

Форма за контакт
Ако желаете да направите абонамент за „Стоматологичен свят” или да публикувате обява, използвайте формата за контакт, като напишете задължително двете си имена, e-mail, телефон за обратна връзка

За контакти:

тел. 0888 43 97 18

ever.sp@abv.bg,

sergei.penovv@gmail.com