Лекарите по дентална медицина, имащи договор с НЗОК, ще продължат да получават 85% за работа при неблагоприятни условия от 01.07.2021. Това става, когато стойността на отчетената дейност, включена в подадените ежемесечни/ежедневни файлове за съответния месец е не по-малко от 50% от базисната/средномесечната стойност на дейността за 2021 г. Информацията е публикувана в сайта на БЗС с писмо от името на д-р Николай Шарков, председател на съюза.

Българският зъболекарски съюз за пореден път категорично отстоя исканията си относно новата методика за работа в неблагоприятни условия към Националния рамков договор за дентална помощ – се казва в писмото.

Хронология на събитията

Д-р Шарков припомня хронологията на събитията с начална дата 26.05.2021 г. На същия ден вечерта „Българският лекарски и Българският зъболекарски съюзи получихме по имейл за съгласуване „Методика за изменение и допълнение на Методика за определяне на размера на сумите, заплащани от НЗОК на изпълнители на медицинска помощ, на дентална помощ и на медико-диагностични дейности за работа при неблагоприятни условия по повод на обявена епидемична обстановка“. Предложената методика, която, подчертавам, не бе обсъждана предварително с Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз, отменяше 85% от заплащанията за неблагоприятните условия за работа (НУР), определени с анекс към НРД през 2020. Предлагаше се единствено 10% за НУР върху реално отчетените дейности. Предлагаше се Методиката да влезе в сила от1 май 2021“.

Следва среща между представители на ръководството на Българския зъболекарски съюз и Българския лекарски съюз, на която и двете страни изразяват „възмущение, че е нарушен диалога между съсловията и НЗОК от страна на НЗОК“. Свикана е Комисията по рамковото договаряне на БЗС. Осъществени са съвместни спешни действия на БЗС и БЛС в защита интересите на ЛДМ, лекарите и пациентите. На 01.06.2021 организациите предлагат съвместна методика. Следва продължително чакане за решение на Надзорния съвет на НЗОК и редица разговори. Финалът е на 29 юни в Министерството на финансите. Тогава по покана на министъра на финансите се е е състояло заседание, касаещо Методиката. Него са присъствали г-н Асен Василев, министър на Министерството на финансите, г-жа Виолета Лорер, зам.-министър и др. Заседанието е продължило четири часа.

„Тази продължителност – заявява в писмото д-р Шарков – трябва до ви говори, че преговорите не бяха никак леки. Аз аргументирано изложих исканията на Българския зъболекарски съюз, подкрепени от цифри и факти и то многократно по време на заседанието. Същото направи и БЛС. Постепенно съпротивата от страна на МФ относно пари и начало на действие на методиката отстъпи на справедливите ни настоявания.

С целия текст на писмото можете да се запознаете тук