Листовка и кратка характеристика на ваксина срещу COVID-19 на MODERNA. Материалите са качени на сайта на Министерство на здравеопазването.

В началото се казва: „Този лекарствен продукт подлежи на допълнително наблюдение. Това ще позволи бързото
установяване на нова информация относно безопасността. От медицинските специалисти се
изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция. За начина на съобщаване на
нежелани реакции вижте точка 4.8.

  1. ИМЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
    COVID-19 Vaccine Moderna инжекционна дисперсия
    иРНК COVID-19 Vaccine Moderna (нуклеозидно модифицирана)
  2. КАЧЕСТВЕН И КОЛИЧЕСТВЕН СЪСТАВ
    Това е многодозов флакон, който съдържа 10 дози по 0,5 ml

В прикачения файл може да се запознаете с пълния текст на листовка и кратка характеристика на ваксина срещу COVID-19, произведена от MODERNA.

Първата доставка от 2400 дози от ваксината на MODERNA срещу Covid-19, ще пристигне у нас на 13-и януари, съобщиха от Министерството на здравеопазването.

Американската компания е уведомила представителите на Националния ваксинационен щаб за решението си ваксината да пристигне у нас на 13-и януари след проведен видеоконферентен разговор. Това съобщава Българското национално радио.