Осигуреността с лекари по дентална медицина за страната е 10.6 на 10 000 души от населението. Данните са на Националния статистически институт и са отнесени към 31 декември 2020 година.

Най-висок е показателят за областите Пловдив (17.2 на 10 000 души), София (столица) (14.1), Варна (13.1) и Смолян (12.1). Най-ниска е осигуреността на населението с лекари по дентална медицина в областите София (5.4), Търговище (5.5), Разград (5.6) и Силистра (6.0 на10 000 души от населението).

Осигуреност с лекари по дентална медицина на 10 000 души
Осигуреност с лекари по дентална медицина на 10 000 души

Забележка: При изчисляването на показателя за страната са включени лекарите по дентална медицина, които обслужват населението на повече от една област

Осигуреността с лекари в края на 2020 г. общо за страната е 43.0 на 10 000 души от населението, а с лекари по дентална медицина – 10.6. В сравнение с 2019 г. осигуреността с лекари се увеличава незначително (42.6 на 10 000 души от населението), а осигуреността с лекари по дентална медицина остава непроменена.

Лекарите по дентална медицина са 7 312, като 6 454 от тях работят в практики, които имат сключен договор с НЗОК.

В края на 2020 г. на основен трудов договор в лечебните и здравните заведения в страната практикуват 29 717 лекари. Медицинските специалисти по здравни грижи са 44 676, от които 29 160 медицински сестри и 3 251 акушерки.

Източник: Националният статистически институт