Парламентът прие да бъдат отделени 2 млн лв за здравноосигурителни плащания за медицинско изделие тотална зъбна протеза. Това съобщиха от Българската асоциация на зъботехниците за “Стоматологичен свят”.

Предложението е на народния представител Мая Манолова и група народни представители. То гласи “създава се нов ред 1, 1, 3, 3, 1 „Здравноосигурителни плащания за медицинско изделие тотална зъбна протеза – 2 млн лв.“

Мотивите, изложени пред депутатите, бяха следните:

Разходът, който ние сме отделили от т. 1, т. 1, т. 3, т. 3, т. 1 “Здравноосигурителни плащания за медицинско изделие тотална зъбна протеза – 2 млн лв.”

Правим това предложение с цел да избегнем една заблуда, която съществува в НРД от години. А именно – в НРД срещу функцията за възстановяване на дъвкателния апарат е записано – 0 лева. Т.е. за потребителите в НРД и за пациентите е описано, че те ще заплащат 0 лв за всяка тотална зъбна протеза, която им бъде поставена вследствие на медицинска интервенция. Смятаме, че отстраняването на тази заблуда е важно, от една страна, защото пациентите имат право да получат това, което държавата им е обещала преди много години, а именно – зъбната протеза да бъде безплатна.

По този начин ще се постигне едно изсветляване в сектора на зъботехниците

От друга страна, считаме, че по този начин ще се постигне едно изсветляване в сектора на зъботехниците, защото на този етап никой не знае тоталната зъбна протеза от кого е произведена, никой не знае кой носи гаранция за нея, просто защото за нея няма договор и не се издават медицински документи.

Приемете това предложение и като един социален разход

Моля ви да обърнете внимание на това наше предложение, не толкова като бюджетен акт, като желание за възстановяване на една справедливост, колкото също и като желание за изсветляване на сектора със зъбните протези и на тази дейност. И като желание да направим един жест към пенсионери, към хора с проблеми, свързани със зъбите, така че да поемем този разход от името на здравната каса, т.е. тези хора да бъдат подпомогнати. Т.е. приемете това и като един социален разход.

В тази връзка може би е разумно тази точка да се извади от останалите точки от нашето предложение и да се гласува отделно, тъй като тя е единствената, която предвижда и някакви разходи, допълнителни трансфери от държавния бюджет, за разлика от останалите, които просто преразпределят разходите.

Предложението бе прието със 165 гласа “за”, “против” – 11 и 34 – “въздържали се”

Виж видеото:

По повод на окончателното приемане на второ четене на промените в бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2021 г. , където се появи нов раздел за здравноосигурителни плащания за зъбни протези в размер на 2 млн. лв, председателят на УС на БАЗ Иван Бурджев направи емоционално обръщение:

Иван Бурджев
Иван Бурджев

“Скъпи приятели зъботехници!

Вълнувам се, не знам как да намеря точните думи, за да изразя всичко, което чувствам едновременно. Чувствам се щастлив, чувствам се удовлетворен, чувствам се като дете, получило своя подарък за Коледа!

Сбъднаха се мечтите на няколко поколения зъботехници

Приятели, сбъднаха се мечтите на няколко поколения зъботехници да докажем, че това, което изработваме е значимо и има право да бъде финансирано от бюджета на НЗОК.

Искам от свое име и от името на нашите колеги да благодарим на всички народни представители, които ни подкрепиха, на всички колеги, които през всичките тези години се бориха за това тази цел да бъде постигната. Благодаря и на УС, НС на БАЗ за последователната и упорита работа, както и на всички колеги зъботехници, които ни подкрепяха и ни вярваха!

Извървяният път до тук ни отвори една нова врата и нови предизвикателства, но вярвам че ще се справим и с тях.

Желая ви здраве и приятен уикенд!
Иван Бурджев”

Абонаментът за “Стоматологичен свят” на PDF е на ход. Тук можете да го заявите: