Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, обучения и др. в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението. Това гласи точка 6 от заповед РД-01-132/ 26.02.2021 на министъра на здравеопазването проф. Костадин Ангелов.

Това е пълният текст на точка 6 от заповедта:

Провеждането на конгресно-конферентни мероприятия, семинари, конкурси, обучения, тимбилдинги и други обществени мероприятия в присъствена форма се допуска при използване на 30% от капацитета на помещението, в което се провеждат, при спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на
ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.

ВидеоАбонирайте се за електронното издание на „Стоматологичен свят“

Точка 4 пък гласи „Провеждането на присъствени групови занятия в езикови центрове, образователни
центрове и други обучителни центрове и школи, организирани от юридически и физически лица също се допуска. При спазване на физическа дистанция от най-малко 1.5 м., носене на защитни маски за лице, хигиена на ръцете, редовно проветряване на всеки час и дезинфекция.“

Разбира се, новината е чудесна за тези дентални специалисти и фирми, които планират провеждането на своите събития – курсове, семинари и пр.

Заповедта влиза в сила от 1 март 2021 г.

Източник: Министерство на здравеопазването