Резултатите от непредставително проучване показват, че 43% от българите са били инфектирани с COVID-19. Това проучване е направено на принципа „случайна лабораторна извадка в различни дни“. Реализирано е в периода 25 май – 11 юни, на база измерване на анти N антитела.

Изследвани са 2 665 проби от 38 населени места в страната. Резултатите показват, че 43% от българите са били инфектирани с COVID-19. Това съобщи д-р Недялко Калъчев, управител на веригата лаборатории, провели изследването по време на пресконференция в здравното министерство. Показателни са резултатите за София-град, където положителни са 31% от изследваните проби и за Пловдив – 44%. В Пазарджик е отчетен най-високият процент – 62 на сто.

До месец ще стане ясно какво е нивото на колективния имунитет у нас. За целта ще бъде стартирана процедура за събиране на цялата информация, налична в здравната мрежа. Това съобщи министърът на здравеопазването д-р Стойчо Кацаров пред медиите. Вече е проведена среща с компаниите, които разработват и поддържат медицински софтуер в страната. Те ще съдействат на едно място да бъдат събрани данните колко граждани са били хоспитализирани с COVID-19, при колко лица коронавирусната инфекция е била доказана чрез антигенен или чрез PCR тест, при колко граждани има данни за антитела и колко са ваксинираните. След изчистване на дублиращите ЕГН-та ще има реална представа за нивото на колективния имунитет, обясни министърът. Д-р Кацаров посочи, че до момента толкова задълбочено изследване не е правено. Както и че никъде няма данни каква част от населението има антитела. „Това ще бъде еднократен процес на събиране на информация, а всеки следващ нов случай ще се добавя към базата данни, за да има в реално време картина за нивото на колективния имунитет.“

Източник: Министерство на здравеопазването

С изнесената презентация може да се запознаете в прикачения файл.