Сертификат за ваксинация срещу COVID-19 се идава след приложена втора доза от ваксината. Това напомнят от Министерството на здравеопзването.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз, като е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.

Ето с леки корекции пълният текст на съобщението:

„Във връзка с множеството запитвания от граждани относно издаването на сертификат за ваксинация срещу COVID-19, Министерството на здравеопазването припомня:

Сертификат за имунизация срещу COVID-19 лицата могат да получат след приложена втора доза от ваксината.

Всеки, който има издаден КЕП (квалифициран електронен подпис) на свое име, може да достъпи пациентското си досие на електронен адрес https://his.bg/. От меню „АЗ И МОЕТО СЕМЕЙСТВО“, подменю „МОЕТО ПАЦИЕНТСКО ДОСИЕ“. След успешен вход сертификатът се разпечатва от раздел „ИМУНИЗАЦИИ“. Гражданите без електронен подпис могат да поискат своя сертификат от избрания от тях личен лекар. Или от ваксинационния пункт, в който е поставена ваксината.

Обръщаме внимание, че сертификатът за ваксинация няма подпис и печат. Това е така, тъй като се генерира автоматично, за да бъдат избегнати всякакви злоупотреби.

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 позволява достъп от всяка точка на света

Българският сертификат за поставена ваксина срещу COVID-19 отговаря на изискванията на държавите-членки на Европейския съюз. Той е надграден с QR код, позволяващ достъп от всяка точка на света.“

Източник: Министерство на здравеопзването

Абонамент за електронното издание на „Стоматологичен свят“ през 2021 г. на PDF можете да си направите тук.

Цена: 60 лв с ДДС за 6 броя