Some Alt Text
Some Alt Text

ИЗЛИЗА ОТ 1997 Г.

ОНЛАЙН ВЕСТНИК НА БЪЛГАРСКИТЕ ЗЪБОЛЕКАРИ

Some Alt Text
Some Alt Text

Как 5 управленски инициативи
извадиха от водовъртежа на кризата десетки дентални практики

с Ирина Горялова и Петър Горялов

От Сергей Пенов

 

За тези два месеца денталното съсловие, сякаш неосъзнато, от нужда за самосъхранение, промени по естествен път приоритетите си. На първо място – грижа за здравето и, разбира се, загриженост за настоящето и бъдещето на собствената дентална практика. Убедих се в този процес, разговаряйки по телефона с много зъболекари, наблюдавайки дискусиите и коментарите в мрежата.

Запечата ми се един разговор с дентален дилър, който ми сподели: „Зъболекарите са много притеснени. И ми се струва, че не тези, които са толкова добри лекари, а онези, които умеят да управляват, ще се справят”.
Обективно това е точно така. Кризата се оказа “стрес” тест за устойчивото управление на всяка дентална практика. Не просто за организацията или както вече е наложено като термин - мениджмънтът, а за устойчивото управление и по-точно умението да управляваш в условията на неизвестност стана спешно и животоспасяващо. Ударен акцент, неразривно свързан с краткосрочната и дългосрочната стабилност и загрижеността за практиката. Здрава ли е, диша ли или едва си поема дъх, в стрес ли е? Разпада ли се екипът? Защо намаляват пациентите? О, Господи, накъде се движи създадената с толкова труд и любов през годините клиника - правилна ли е посоката й? А какво става с печалбата – какво да правя при такъв финансов трус? Щях да купувам апаратура - да го правя ли, да разсрочвам ли кредитите или не? Тези и още куп други въпроси се надигаха на огромни вълни, готови да залеят и потопят корабчето на всяка дентална практика. Да - изневиделица бурята удари със своята мощ и трябваше спешен спасителен план за излизане от нейния център. Но какъв да е този план и откъде зъболекарите - собственици на дентални практики да имат умения да управляват в условията на абсолютна неизвестност, риск и то без компас?

 

Цялата публикация можете да прочетете и да изтеглите от бутона "Публикация"

Some Alt Text

Натуралният продукт Оlife изчиства тотално организма

Some Alt Text

Интервю

със Светлана Иванова,

фирма "Дентасвет"

Звуков файл - телефонен разговор със Светлана Иванова - допълнение към интервюто за Olife