Специалистът по лицево-челюстна хирургия проф. Павел Станимиров поема поста на зам-директор по лечебната дейност в УМБАЛ „Александровска“.

Това съобщават от УМБАЛ „Александровска“.

Той е специалист по Лицево-челюстна хирургия и Орална хирургия, дипломиран магистър по дентална медицина (1994) и магистър по медицина (2010) от Медицински университет – София. Началник е на Клиниката по лицево-челюстна хирургия в УМБАЛ „Александровска“ и професор в катедрата по Орална и лицево-челюстна хирургия при ФДМ, Медицински университет – София.

Професионалните му интереси са в областта на оралната патология, рака на главата и шията, злокачествените тумори на кожата, туморите на слюнчените жлези, рака на устната кухина, заболяванията на оралната лигавица. Научно работи в областта на прогностичните фактори при рака на езика и устната кухина. Има активен клиничен и хирургичен опит в областта на онкологичните заболявания на главата и шията и лицево-челюстната патология.

Специалистът по лицево-челюстна хирургия проф. Павел Станимиров е автор е на множество научни публикации и доклади. Съавтор е в учебник по Лицево-челюстна и орална хирургия, председател е на Национален експертен специализиран лекарски борд по Лицево-челюстна хирургия към БЛС. Ие активен член на European Association for Cranio-Maxillofacial Surgery.

Екипът на УМБАЛ „Александровска“ му желае здраве, с професионализъм и достойнство да посреща повратностите на времето, с опит и мъдрост да следва пътя само напред!

Източник: УМБАЛ „Александровска“.