Това казва зам.-здравният министър и председател на Надзорния съвет на здравната каса Жени Начева по време на заседанието на надзора на 24 септември, според стенограмата от него.

6 млн. лв. дса предназначени за ПИМП. За СИМП и МДД – по 3 млн. лв. За лекарства 15 млн. лв. И 10 млн. лв. за денталната помощ,

„Няма да преразказвам материалите, защото всички сте се запознали с тях – казва тя по време на заседанието. – От моя гледна точка изпълнението на бюджета към м. август и заявените средства към м. септември, които са отразени в месечното разпределение на бюджета и очакваното изпълнение към края на годината показват, че към момента НЗОК се справя с изпълнението на бюджета в рамките на разчетите по съответните параграфи, като в това число включвам и преразпределение, каквото ние не сме направили, но сме разчели в НРД, на средствата от резерва, които са 6 млн. лв. за ПИМП, по 3 млн. лв. за СИМП и МДД, и 10 млн. лв. за дентална помощ, както и 15 млн. лв. за лекарства, разпределени по отделните групи и направления“.

Целия стенографски протокол можете да изтеглите и прочетете тук