СРЗИ: Какви са стъпките на поведение при потвърден случай на COVID-19. Предписанието е на Столичната регионална здравна инспекция. Стъпките са шест.

Стъпките на поведение при потвърден случай на коронавирус са публикувани на сайта на СРЗИ.  Тези стъпки се предприемат след получаването на положителен резултат от тест за ковид. С други думи след доказването на заразата с тест.

Публикуваме пълният текст:

 1. Лице с положителен резултат за COVID-19 незабавно се изолира и се
  поставя под домашна карантина за 14 дни.
 1. Изолират се и се поставят под домашна карантина за 10 дни
  лицата, контактни от първи ред – осъществили незащитен контакт
  със заразеното лице на разстояние по-малко от 2 метра и за повече от 15
  минути или без носене на защитна маска за лице:
  – Два дни преди появата на оплаквания
  или
  – Два дни преди вземането на проба за изследване по метода PCR
  при безсимптомно носителство.
 2. След изтичане на карантината не се извършва контролно изследване.
 3. Медицинското наблюдение се извършва от общопрактикуващ лекар (ОПЛ).
 4. ОПЛ оказва методична помощ на всички лица от пациентската си
  листа по мерките, които следва да се спазват – продължително
  проветряване, влажно почистване и дезинфекция на повърхностите,
  помещения и предмети от първа необходимост, лични предпазни
  средства, спазване на домашната изолация.
 5. ОПЛ извършва лечение и оказва съдействие за хоспитализация в
  случай на нужда, чрез екипите на ЦСМП и Координационния център
  за COVID-19

Източник: Столичната регионална здравна инспекция