ДЦ ТуриДент

Д-р Щефан Иде, Швейцария
Д-р Александър Лазаров, България

Програма сесия I

Принципи на стратегическата осеоинтеграция, хирургия и протетика, лечебен план

Краен срок за записване: 31.08.2020     

УниБиомед ООД                            t   + 359 (0) 2 477 87 27          e  office@unibiomed.com

1407 София, ул. Елин връх 2, офис 4                 m + 359 887 262 131                              w unibiomed.com