Защо постурологията е важна за нас? Човекът е сложна система, в която тялото и психиката реагират по комплексен, взаимосвързан начин при редица заболявания. Поради това лечебният план трябва също да се изведе от контекста на конкретния орган (тясна специализация). Трябва да подходим към тялото в по-широк аспект, анализирайки сложните връзки между отделните негови структури.
Какво ще научите? Целта на конференцията е да запознае аудиторията с основните единици в постурологията. С възможностите за диагностика и лечение в контекста на комплексния трансдисциплинарен подход. Постурологията ни учи как да оценим компесаторните възможности на пациента. Първичните причини за състоянието и дава нови подходи в лечението. Чрез подходящи упражнения и техники за невромускулно ремоделиране можем да превъзпитаме тялото. Така да постигнем по-добри и дълготрайни лечебни резултати.

Програма:
8.30-09.00 Регистрация на участниците
09.00-10.30 От къде да започна лечението или защо постурологията е ключова в лечебния план на множество медицински специалисти? – д-р В. Стоев, PhD
10.30-11.15 Отделни части или едно цяло – обединяващата роля на мускулните вериги в тялото – д-р М. Мандова
11.30-12.15 Неврологични прояви при нарушение на тенсигритета. Цикатриксите като патологична нокса – д-р М. Караджова, PhD
12.15-13.00 Ключовата роля на зрителния анализатор – д-р С. Янакиев, PhD
13.00-14.00 Обедна почивка
14.00-15.00 А дали не е ТМС – значението на оклузията и ТМС за проблемите в кръста и шията – д-р В. Василева
15.00-16.00 ТМС и биомеханиката на стойката. Интегративен медицински анализ при планиране на неснемаемо протезиране с дентални имплантати – д-р В. Монев
16.00-16.45 Да запазим равновесието. Връзката на вестибуларната медицина с постурологията – д-р Н. Фиалковска, MSc AVM
17.00-17.45 Настройка на биологичния „компютър“ с Taopatch – д-р В. Стоев, PhD
17.45-18.30 Етерични масла и постурология – д-р С Янакиев, PhD и С. Янакиева

Такса участие: 50 лв с ДДС (до 15.09), 100лв с ДДС (след 15.09 и на място).
Плащане по банка: IBAN: BG53UNCR70001523189728
Титуляр: Българска асоциация по постурология
За информация и записване: www.posturabg.com, тел. 0882052173, email: bgpostura@gmail.com