ФДМ – Пловдив, съвместно с РК на БЗС – Пловдив, 30 октомври – 1 ноември 2020 г., Пловдив

Програма

30 октомври (петък) / October 30 (Friday) 2020
8:00 – 8:30
ОТКРИВАНЕ / OPENING SESSION
Oфициални приветствия / Official messages
8:30 – 10:00
Сесия  ОРАЛНИ  ПРЕЗЕНТАЦИИ
Session:  ORAL PRESENTATIONS
СЪПЪТСТВАЩА ПРОГРАМА
PARALLEL PROGRAME

Лекционна програма от секция „Дентална медицина“, любезно предоставена за участниците в Трети научен конгрес „Наука и практика- ръка за ръка“ от МУ – Пловдив от Юбилейната Научна сесия „Медицина на бъдещето“, по случай 75 години МУ – Пловдив и 50 години ФДМ – Пловдив
Лекциите ще бъдат изнесени на английски език, без осигурен превод.
Пленарни лекцииPlenary lectures
1. Проф. Нешка Манчорова
Възраст зависими промени в дентина и зъбната пулпа
1. Prof. Neshka Manchorova Ageing of human dentin and dental pulp – structural, physico-chemical and molecular characteristics
2. Проф. Юка Меурман
Как инфекциите в устната кухина са свързани с рака?
2. Prof. Yukka Meurman
How oral infections link to cancer?
3. Проф. Юрий Колесник
Дентална трансплантология
3. Prof. Yuriy Kolesnik
Dental transplantology
4. Prof. Nardy Casap
Компютъризирани технологии и биологични техники за персонализирана хирургия при денталните импланти
4. Prof. Nardy Casap Computerized Technologies and Biological Techniques for Personalized Dental Implants Surgery
 Конгресни лекцииКонгресни лекции
11.30 – 13.00Комплексно лечение на сложни клинични случаи. Връзката на ортодонтията с другите специалности. Как да изберем най-правилния лечебен план?
Лектор: Д-р Цветомир Бадов (България)
13.00-13.15Търговска презентация на „Филипс България” на тема: „Хигиена на устната кухина при употреба на звукочестотни четки за зъби”.
Лектор: Д-р Нора Дамянова.    
13.30 – 14.15Постурологията – новата парадигма в медицината.
Лектор: Д-р В. Стоев, дм (България)
14:30 – 16:00Дигитален комплексен план на денталното лечение.
Лектор: Проф. Игор Лебеденко, дмн и проф. Самвел Апресян, дм (Русия)
16.00 – 16.15Търговска презентация на „Берлин-Хеми А.Менарини” на тема: „Орални лезии, причинени от неудобни зъбни протези и брекети”.
Лектор: Проф. Росен Коларов, дм.  
16.30 – 18.00Последваща изработка на снемаеми протези при възрастни пациенти – аналогови и дигитални методи.
Лектори: Проф. Михаил Деев, Павел Урецки (Русия)
1 ноември (събота) / November 1 (Saturday)   2020
 Първи панел / First panel
9.00-10.30Възможности за триизмерна препарация и херметизация на ендодонтското пространство.
Лектор: Доц. Ангела Гусийска, дм (ФДМ – София)
10.30-10.50Търговска презентация на „ELMEX” на тема: “Предизвикателства на неинвазивното лечение и профилактика на свръхчувствителността на зъбите”.
Лектор: Д-р Надя Бибова, ФДМ-Пловдив. Всички участници в Конгреса, които желаят да получат рекламни мостри от представителството на „ELMEX”, могат да го заявят на имейл: marjan_kolevski@colpal.com, като предоставят своите имена, адрес и телефон!
11.00-12.30Още ли сте актуални в поддръжката на денталните инструменти?
Лектор: Д-р Кристиан Стемпф, дм (Франция)
13.00-13.45Болният с ревматоиден артрит – дентален пациент.
Лектор: Проф. Мария Панчовска, дм (МФ, МУ – Пловдив)
 Втори панел / Second panel
9.00 – 9.45Препарационни граници за изцяло керамични коронки и мостови конструкции, изработени по CAD/CAM технологията.
Лектор: Проф. Ангелина Влахова, дм (ФДМ – Пловдив)
9.45 – 10.30Единични възстановявания върху импланти – конвенционален, хибриден и дигитален подход.
Лектор: Д-р Стефан Златев, дм (ФДМ – Пловдив)
10.30 – 10.50Търговска презентация на  „Медикъл пойнт” на тема: „ Грижа за денталното здраве с KIN Laboratorios”.
Лектор: Д-р Зорина Петрова.
11.00 – 11.45Насилие над деца – разпознаване, докладване и предотвратяване.
Лектор: Доц. Мариана Димитрова, дм (ФДМ – Пловдив)
11.45 – 12.30Рентгенометрия при ретинирани зъби.
Лектор: Д-р Петя Каназирска (ФДМ – Пловдив)
СЛЕДКОНГРЕСНИ ПРАКТИЧЕСКИ ОНЛАЙН КУРСОВЕ
(АКРЕДИТИРАНИ по ПМОЛДМ)  
Цената на курсовете е промоционална по случай 75 години МУ-Пловдив и 50 години ФДМ-Пловдив
14.00 – 18.00Възстановяване на силно атрофирала долна челюст с дентални импланти
Демонстратор: Доц. Иван Ченчев, дм; д-р Стефан Златев, дм (ФДМ – Пловдив)
Такса участие – 50 лв.
2 ноември (неделя) 2020
9.00 – 13.00Основи на CAD/CАМ технологията в денталната медицина
Демонстратори: Проф. Ангелина Влахова, дм, д-р Виктор Хаджигаев, зъботехн. Иван Попов, д-р Стефан Златев, дм (ФДМ – Пловдив)
Такса участие – 50 лв.
КОНГРЕСНА ИНФОРМАЦИЯ
провежда се онлайн
 Мероприятието ще бъде акредитирано към програмата на БЗС за ПМОЛДМ.
Информация за он-лайн участие в Конгреса: Ани Енева: тел.: 032/630 618, 0885/650 641; еmail: ssbplovdiv@abv.bg
За членове на РК на БЗС – Пловдив – без такса правоучастие. Записването става чрез сайта на РК на БЗС – Пловдив http://rkplovdiv-bzs.com  
За членове на други регионални колегии – 60 лв. по следната банкова сметка: Банка ДСК, клон гр. Пловдив BIC: STSABGSF IBAN: BG61STSA93000002615567
Титуляр: РК на БЗС – гр. Пловдив, както и можете да я заплатите чрез виртуалния ПОС терминал на РК на БЗС – Пловдив / намира се в сайта: http://rkplovdiv-bzs.com/ с дебитна или кредитна карта. Моля да имате предвид, че ако заплащате такса за няколко човека чрез една дебитна или кредитна карта, е необходимо да го направите последователно за всеки поотделно – с трите имена, ЛПК и имейл.  
Записване за практически курсове:
Д. Христозова – е-mail: fdm_kongres_2020@abv.bg
Сумите за практическите курсове се превеждат
по следната банкова сметка на МУ – Пловдив:
IBAN: BG15 UNCR 7527 3154 6234 00
BIC: UNCRBGSF – УниКредит Булбанк АД
В основание за плащане: имената на водещия курса.
_NB!_Копие от платежното се изпраща предварително
сканирано на fdm_kongres_2020@abv.bg