20 години от създаването на катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“ към ФДМ-Пловдив

По този повод доц. Георги Томов, дм, ръководител катедра “Пародонтология и ЗОЛ” написа във фейсбук:

“Уважаеми колеги,

На този ден преди 20 години, с протокол №5/25.05.2001, катедрата по Терапевтична стоматология към Стоматологичен факултет – Пловдив се разделя на две. С което започва летоброенето на новата катедра „Пародонтология и заболявания на оралната лигавица“.

20 години са и много, и малко в зависимост от гледната точка. Но са чудесен повод за равносметка и най-вече повод да си припомним с признателност за тези, които не познаваме лично, но усещаме духа им, техния ентусиазъм и прозорливостта да поставят основите на катедрата.

Чудесен повод да си спомним с благодарност и за тези, които лично познаваме. За нашите учители, които ни отдадоха част от своята енергия, знания и опит, за да ни направят съпричастни към великото тайнство да лекуваш.

Чудесен повод да споделим с младите ни колеги и студенти, че пътят, който сме избрали, макар и труден, е верен и носещ удовлетворение.

Зная колеги, че мнозина от вас, както и аз, предпочитаме притихналите университетски аудитории, в които зрее знанието. Или изпълнените с живот клинични зали, където се раждат уменията, пред тържествените церемонии, големите сцени и микрофоните. Защото не те правят празника.

Празникът е в нас самите – има ли го в душите ни, носим ли го в сърцата си – значи празнуваме!

А днес за мен е двоен празник – чествам юбилея на катедрата и празнувам 10 години откакто прекрачих нейния праг. 10 години, в които имах удоволствието и привилегията да работя с вас, скъпи колеги и признавам, едва ли бих се чувствал другаде по-полезен и по-удовлетворен. Във ваше лице срещнах забележителни хора – като учени, като преподаватели и като личности. От вас получавах и получавам творчески импулси, синергия и разбиране.

Благодаря ви, че ви има! Честит празник!”

Доц. Георги Томов, дм, Ръководител катедра “Пародонтология и ЗОЛ”