Начало

Справочник на дентални продукти
Средната осигуреност с лекари по дентална медицина, оказващи ПИДП през 2019 г., е един лекар на 1 035 здравноосигурени лица   Спрямо 2018 г. това е увеличение с 5,3%, резултат от увеличения брой на зъболекарите с 4,9% (от 6 701 на 7 026) и намаления брой на здравноосигурените лица

Средната осигуреност с лекари по дентална медицина, оказващи ПИДП през 2019 г., е един лекар на 1 035 здравноосигурени лица Спрямо 2018 г. това е увеличение с 5,3%, резултат от увеличения брой на зъболекарите с 4,9% (от 6 701 на 7 026) и намаления брой на здравноосигурените лица

Това става ясно от стенограмата от заседанието на Надзорния съвет на НЗОК, което се е провело на 19 юни. През 2019 г. са сключени 13 516 договора за извънболнична медицинска и дентална помощ при 13 246 договора за същия период на 2018 г. Делът на здравноосигурените...

Удължава се срокът за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките

Удължава се срокът за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и одобряването им от банките

Българската народна банка утвърди искане на Асоциацията на банките в България за удължаване на сроковете в мораториума върху плащанията Промените са свързани с: • удължаване на срока за подаване на искане от клиенти на банките за отсрочване на задължения и...

Преносим CS 3600 3D Scanner – бързо и гъвкаво интраорално сканиране

Скенер

CS 3600 3D Scanner - Бързо и гъвкаво интраорално сканиране