Д-р Венцислав Стоев е достатъчно популярен сред зъболекарското съсловие, за да го представяме. Той е един от зъболекарите, който преживя коронавируса и за радост се излекува. Тема на разговора ни е “Как една дентална практика се справя в момента с кризата”. Разговорът, разбира се, е по-обширен – предизвикателствата, пред които се изправя съсловието, новите взаимоотношения с пациентите, трябва ли да се вдигат цените на денталните  услуги, ролята на мениджмънта днес, една конкретна идея за дискусия сред съсловието и пр.