Докато нямаме сигурна ваксина, ще живеем и работим в дискомфорт

Аудио интервю с д-р Павел Панов, София, за курсовете, които провежда, за предприетите мерки в неговата практика в настоящата ситуация, разреден ли е графикът, какво е поведението на пациентите, за това колко ценен е екипът, ще коригира ли цените, за бъдещето на стоматологията и др.