Д-р Емилия Панчева: Връзката между устната кухина и COVID-19. Една статия от д-р Емилия Панчева, Сандански

Д-р Емилия Панчева
Д-р Емилия Панчева

Устата се счита за много важен елемент в предаването и патогенезата на SARS-COV-2. На първо място, устата е една от точките за достъп на вируса в тялото. На второ място, през първите 10 дни заразеният пациент обикновено остава асимптоматичен, но силно заразен. През това време вирусът се натрупва в носната кухина, устната лигавица, в лигавицата на фаринкса. Едва по-късно отива допълнително в белите дробове.

Доказано е, че ACE2 рецепторите в устната лигавица са голям брой, особено в лигавиците на езика. Освен това броят на ACE2 рецепторите в слюнчените жлези е по-висок, отколкото в белите дробове, така че те могат да бъдат резервоарна зона при асимптоматичните пациенти. Нещо повече, устата може да е един от най-подходящите резервоари на вируса и перфектния източник на предаване чрез слюнка.

Предполага се също, че оралните нива на вируса могат да бъдат свързани с тежестта на протичане на COVID-19. В тази връзка, особено важно в периода на COVID-19 е да се спазва добра устна хигиена, което ни помага да намалим броя на патогенните микроорганизми.

Много голямо значение има почистването на езика

Освен измиването на зъбите с четка и паста, използването на конци или интрадентални четки за почистване на интерденталното пространство, както и използването на води за уста с антивирусно действие (съдържащи цитилперидинов хлорид), в случая много голямо значение има почистването на езика. По езика съществуват много рецептори АСЕ2, т.е. по езика имаме много клетки, към които коронавирусът има афинитет. С тях той може да се свърже, да инфектира клетките и после да зарази и други клетки.

Механичното почистване на езика с шпатула намалява това покритие от микроорганизми и също така и от епителните клетки, където се намират рецепторите ACE2. Ето защо, устната хигиена има изключително значение за превенцията и протичането на заболяването. Добрите хигиенни навици са ключът към максимална ефективна профилактика.