Защо пациентите сa готови да платят повече на добрия зъболекар, който използва диоден лазер?

Сред осемте причини, които пациентите изтъкват, че влияят при избора им на зъболекар, на първите места са „безболезнена инжекция“ и „докторът не им причинява болка“. Това твърди „желязната лейди“ на денталния мениджмънт Дженифър де Сейнт Джордж. Цитатът е от статията й „Бъдещето е сега. Пет стъпки, за да го постигнеш“.

Всеки пациент предпочита лечението му да се проведе без болка

Използваме нейните думи като убедителен аргумент, че действително всеки пациент предпочита лечението му да се проведе без болка, без допълнителни постравматични последствия, същевременно бързо и на високо ниво.

При лечение на пародонтален джоб, след кюретаж, информираният пациент иска да му бъде спестен дискомфорта от последващо подуване и кръвотечение. Също така да избегне ограничения в приемането на храна, промени в социалната и професионална активност. Желанието му е лечението да е бързо, със съвременни инструменти, качествено. Възстановяването – също бързо. Той оценява високо този подход на лекаря по дентална медицина, готов е и да плати повече за такова лечение.

Още по-впечатляваща е реакцията на пациентите при лечение на цял ред дентални заболявания, при които се налага отстраняване на гингивална тъкан. Тук включваме премахване на прораснала гингива, разкриване на имплантати, ретракции преди вземане на отпечатък, оформяне коронки на зъби, френулотомии, отстраняване на фиброми, папиломи и др.

При използване на лазер денталният специалист може да получи по-точно контролиране на зоната на обработка и по-малък риск от грешки

При тях зъболекарят има богат избор от прекрасни инструменти, вкл. и добрия класически скалпел. Много често обаче се оказва, че при използване на лазер денталният специалист може да получи по-точно контролиране на зоната на обработка и по-малък риск от грешки. Добавяме и това, което написахме по-горе – лечението може да протече по-бързо, без кръв, със силно редуцирана или липсваща болка. Така е осигурено бързо въстановяване на тъканите под травмираните зони.

Денталните професионалисти знаят много добре, че при лечение на коренов канал с използване на лазер не се допуска недобре премахнати пулпни остатъци, незатворени входове на латерални и дентинови канали, непълно премахнат размазан слой и др.

Използването на лазер гарантира на пациентите лечение без болка

Така при подходът – на първо място „без болка“ – се получава резултат, който и двете страни търсят. Пациентът печели лечение без кръв и дискомфорт, който включва и болката, без травмиране, бързо и качествено. Денталният специалист печели достойно възнаграждение, защото пациентът оценява високо такова лечение и го заплаща. Печели и имиджът на дентална общност – от „уста на уста“ се предава: „При зъболекарите вече се работи без болка“.

Съвременно и професионално оборудване

На финала ще се позовем отново на статията на Дженифър де Сейнт Джордж. Осмата причина, която пациентите изтъкват, че влияе при избора им на зъболекар, е „Съвременно и професионално оборудване“. В днешно време на достъпна информация, използването на най-новите типове инструменти вече не е само пожелателно. То е и атестат, по който пациентите избират къде да се лекуват, съдят и за качеството на лечението, което получават.

Оптика Лазер

www.opticalaser.eu

 info@opticalaser.net

тел: 0888 835 588, 02/ 822 11 05