Хартиеният документооборот в денталните практики създава неудобство за организиране и съхранение. Голямото количество бланки са спънка за всеки лекар по дентална медицина. Това изглежда още по-безсмислено в технологичен свят като днешния. Днес всичко се извършва електронно.

Има различни софтуерни решения за електронно организиране на документите, но те не са специализирани за лекарите по дентална медицина. Освен това, едно такова решение трябва да бъде внедрено в единна система, за да може денталните лекари да управляват и останалите елементи на своята дентална практика – организиране на посещенията, картони на пациенти, отчети към здравна каса, следене на финанси и много, много други.

Какво е решението тогава?

Всичко това е възможно с Ovelon Dental CRM – модерен и функционален дентален софтуер. С него ще забравите за голяма част от организационните проблеми в денталната си практика. Ovelon Dental CRM съдържа иновативен модул за електронно организиране на голяма част от документите. Освен това, тези документи може да бъдат подписани електронно от пациента.

Нека вземем за пример бланката за информирано съгласие на пациента. Обикновено даваме тази бланка на пациента, който я попълва, подписва и предава на регистратурата, където я съхраняват. С Ovelon Dental CRM освен, че може да спестим хартиеното съхранение, може да ускорим и бързината на рецепцията. Това е така, тъй като данните се попълват автоматично. Нужно е само да бъдат прегледани за достоверност от пациента и да бъдат подписани електронно от него.

Тук е показан примерен документ, визуализиран на таблет, който се преглежда и подписва от пациента.
Тук е показан примерен документ, визуализиран на таблет, който се преглежда и подписва от пациента.

Тук е показан примерен документ, визуализиран на таблет, който се преглежда и подписва от пациента. Най-хубавото е, че самото подписване не изисква специализиран хардуер. Всяко устройство като таблет, телефон и др. ще свърши работа. Още по-доброто е, че може да попълват няколко пациента едновременно. Това допълнително ускорява бързината на обслужване.

Ovelon Dental CRM автоматично попълва данните на лекаря и пациента в бланката. Не е нужно да се губи време и за това. Също така, може да изпращате повече от един документ и пациентът да прегледа и подпише всички.

След като пациентът е подписал своя документ, той автоматично е съхранен в неговото досие в оригинален вид, заедно с подписа му (ако бланката изисква такъв). По желание, документът винаги може да бъде прегледан или дори принтиран, ако се наложи.

След като пациентът е подписал своят документ, той автоматично е съхранен в неговото досие в оригинален вид, заедно с подписа на пациента
След като пациентът е подписал своят документ, той автоматично е съхранен в неговото досие в оригинален вид, заедно с подписа на пациента

Чрез системата за електронни документи на Ovelon Dental CRM постигате по-бързо обслужване и повече пациенти

Така чрез системата за електронни документи на Ovelon Dental CRM може да направите оптимизация на обслужването и да го ускорите. Естествено, по-бързото обслужване води до повече пациенти, приходи и не натоварва персонала излишно.

Разбира се, може да организирате много от документите си по този начин. Няма ограничение на създаваните документи и техните типове – вие решавате какви ще бъдат.

Освен това Ovelon Dental CRM е напълно функционален модерен дентален софтуер. Той покрива всички нужди на денталната практика, както за обработването на частни пациенти, така и за такива по НЗОК и електронното отчитане.

Модулът за електронни документи е само една малка част от възможностите на Ovelon Dental CRM.

Научете повече за продукта и се регистрирайте за демо като посетите www.ovelon.com