Пародонтална хирургия при единични рецесии във фронталната област – коронарно позиционирано ламбо – практически курс с клинична част

Лектор: д-р Николай Николов, дм, Катедра „Пародонтология и ЗОЛ“, ФДМ, МУ – Пловдив

Дата: 8-9 октомври, 2021 година.

Факултет по дентална медицина – Пловдив

Цели на курса

Участниците в курса „ПАРОДОНТАЛНА ХИРУРГИЯ ПРИ ЕДИНИЧНИ РЕЦЕСИИ ВЪВ ФРОНТАЛНАТА ОБЛАСТ – КОРОНАРНО ПОЗИЦИОНИРАНО ЛАМБО“ ще придобият теоретични познания и практически умения относни хирургичните методи за кореново покритие при единични гингивални рецесии във фронталната област.

Ще бъде предоставен и подробно анализиран подбран набор от авторски клинични случаи с този вид пародонтална патология. Курсистите ще бъдат запознати със съвременните класификационни схеми, индикациите и контраиндикациите за хирургично лечение на гингивални рецесии.

Теоретичната подготовка ще бъде затвърдена с практична част, която ще позволи на курсистите да придобият мануалност в изпълнението на оперативните интервенции представени в курса. В клиничната част курсистите ще наблюдават операция на живо (от водещия на курса), което ще изгради у тях реална представа за сложността и времетраенето на отделните етапи от демонстрирания хирургичен метод.

Курсът ще приключва с индивидуално попълване на финален оценяващ тест от 10 въпроса и анкета за удовлетвореност.

Курсът се организира от Центъра за продължаващо обучение в денталната медицина „Подем“, Медицински университет – Пловдив.

Вид обучение по време на курса – групово

Брой участници – минимален 5 – максимален 8

Акредитираният практически курс носи на участника 15 кредита по Кредитната система на ПМОЛДМ на БЗС.

Пълна информация за курса „Пародонтална хирургия при единични рецесии във фронталната област – коронарно позиционирано ламбо можете да прочетете тук

Вижте още в рубриката „Курсове“: