„По-силно от „АЗ“ е „НИЕ“!“ Така ли е? – питам се „АЗ“. И потвърждавам, че когато човек се обърне към себе си, прелисти граматиката и погледне с детски очи на света, намира нови и стари отговори.

Така си припомних, че самотникът „АЗ“ по природа е „лично местоимение в единствено число“. Природата на „Ние“ е „лично местоимение в множествено число“. И подчертах – лично, но в множество. Получи се следното – че „НИЕ“ представлява стотици „АЗ“. И ако тези стотици „АЗ“ имат ясна цел, примерно – да предолеят дадено разстояние – движението със сигурност ще се извърши с огромна мощ.

На бюрото си видях линийка – 20 см. Но си представих разстоянието от един километър. Помислих си – метафорично – колко вълнения, тревоги и усилия е положил „екипът“ от милиметри, сантиметри и метри, за да постигне своята цел – този един километър! И колко значим е всеки един милиметър, сантиметър и пр., т.е. всеки един „АЗ“ – без когото единият километър е непостижим.

И ако това е метафора, хората с проекти, страст и действия преодоляват разстояния – дори с неминуемите препятствия и завои. Членовете на Асоциацията на денталните медниджъри в България, както и много дентални практики у нас, избраха да преодолеят своето разстояние. Наричам го пътя на развитието (не един, а хиляди километри). Милиметър по милиметър, санитиметър по сантиметър, метър по метър…

Така че дълбокото значение на слогана на АДМБ „По-силно от „АЗ“ е „НИЕ“, отнесено към мениджърите на дентални практики, може би е: Да държи фокуса на вниманието им върху екипа – „НИЕ“ и върху всяка единица от него – „АЗ“.
За да не спира избрания път на развитието дори с милиметър.

За да не спира избрания път на развитието дори с милиметър.

Сергей Пенов