Предимствата на облачно базиран софтуер за управление на дентални практики. Това е темата на тази статия.

Какво е облачно базирана система

Софтуерът, използващ модела на облаци, се хоства онлайн. Потребителят може да получи достъп до инфраструктурата, приложенията и данните на платформата. Това става при поискване с избраното от тях устройство чрез интернет връзка. Не е необходимо да хоствате, разработвате или поддържате технологията по какъвто и да е начин. Доставчикът на софтуер прави това в замяна на абонаментна такса.

Специализираният софтуер за управление на практики, като goDento, хостван в облака, има много предимства. Всички те дават възможност за мащабируемост и ефективност на вашата дентална практика.

Предимства на софтуера за управление в облак

Предимства на облачна система за софтуер за управление на дентални практики

1. Достъп до информация при поискване и в реално време

Едно от основните предимства на облачно базирана система е, че тя може да бъде достъпна при поискване и в реално време. Денталните специалисти не винаги се намират в клиниката. Така че достъпът до досиета на пациенти и процедури от всяко устройство означава, че можете да вземате информирани здравни решения въз основа на най-актуалната информация за пациента. Офлайн системите, които не синхронизират автоматично, качват и актуализират данни. Те могат да компрометират способността ви да давате точни препоръки за лечение.

2. Работете съвместно с членове на екипа

Възможно е да има случаи, когато няколко членове на вашия екип се нуждаят от достъп до конкретна информация, свързана със случаи на пациенти. Използването на облачна система означава, че здравни специалисти, административен персонал и в някои случаи пациентите могат да влязат в портал чрез интернет. Така да работят съвместно в сигурна обстановка.

Като цяло това насърчава по-добрата работа. Тъй като заинтересованите страни могат да актуализират бележките. Докато работят за всеки, който има разрешение за достъп до файлове, за да ги преглежда.

3. Сигурност и съхранение на данни

Данните се съхраняват на защитени сървъри, които често се архивират. Така се намалява рискът да загубите някоя от важните си данни за пациента. Хостинг сървърите са криптирани според най-високите търговски стандарти. Въведени са най-добрите мерки за сигурност, за да се предотврати неоторизиран достъп.

Можете да закупите толкова място за съхранение на информация, колкото изисква вашият бизнес, Лесно да надстроите, ако откриете необходимост, с нарастването на вашата практика.

4. Няма нужда да стартирате актуализации или да извършвате поддръжка на софтуер

Софтуерът за управление на практики в облака ви дава повече време да правите това, което правите най-добре. А именно – да предоставяте качествени здравни грижи на пациентите. Не е необходимо да се превръщате в ИТ професионалист и да стартирате актуализации на софтуера. Нито да извършвате поддръжка на сървърите си или да надстройвате хардуер, за да поддържате нещата безпроблемно.

Доставчикът на софтуер автоматично прави това вместо вас. Той поддържа вашата система в безопасност. И работи оптимално с най-новата налична версия. Това означава по-малко престой за вас. Както и по-голямо спокойствие. Защото други се грижат за важни ИТ функции.

В заключение

Внедряването на софтуер, базиран на облак за управление на практики, прави опростена цялата тази бизнес операция. С достъпа до система, която ви позволява да се грижите за пациентите. Същевременно да поддържате административни процеси. И да се грижите за дългосрочната устойчивост на вашата практика.

Заявете демо на адрес https://godento.com