Приложение на филърите на основа на хиалуронова киселина в денталната практика. Статия от д-р Христо Карачанов, лекар по дентална медицина.

д-р Христо Карачанов
Д-р Христо Карачанов

Хиалуроновата киселина е естествен междуклетъчен субстрат. Всеки един от нас я има в тялото си. Тя не представлява никакъв риск за здравето и е напълно безопасна. Химичната и структура е глюкозаминогликан, с други думи захар. Тя е най-хидрофилната молекула в човешкото тяло, като само една на брой увлича със себе си до хиляда молекули вода.

Хиалуроновата киселина се оказва “извор на живот” и спомага за третирането на различни медицински състояния

В моята практика, както и в тази на редица именити колеги, хиалуроновата киселина се оказва “извор на живот”. Тя спомага за третирането на различни медицински състояния. Поставена върху постекстракционни рани, тя спомага за оздравителния процес. Хидратиращите й свойства предпазват зъбната алвеола от развитие на алвеолит и от части купират болката. Присъствие то й върху раната играе ролята на бариера, непозволяваща пенетрацията на микроорганизми. Размесването на изкуствена кост в хирургията с хиалуронова киселина почти двойно ускорява оздравителния процес и подпомага приемането на “чуждото тяло” от организма.

Приложение при периимплантит

В съвременната медицина един от най-сериозните проблеми се оказва справянето с инфекциите. Периимплантитът е често усложнение в стоматологичната практика. По данни на колеги и в практиката с импланти на всяка част от тялото (тазобедрени, колянни стави и др.). В редица случаи аз в колаборация с д-р Георги Карачанов сме постигали ненадминати резултати в третирането на периимплантит без да се е налагало премахването на самия имплантат. След щателно обработване на засегнатите тъкани, отстраняване на гранулациите и промивка, в условията на пълна асептика и антисептика, сме поставяли графт от изкуствена кост, премесен с хиалуронова киселина и собствена кръв от пациента. Тогава е настъпвал пълен оздравителен процес и почти напълно възстановяване на костните загуби.

Приложението на хиалуроновата киселина в пародонтологията

Интересно е и приложението на хиалуроновата киселина в пародонтологията. След механична каузална терапия и перфектно почистване на твърдите зъбни тъкани съм изпробвал метода на нанасяне на хиалуронова киселина в пародонталния джоб, в комбинация с инжектирането и в папиларната зона. Като поддържаща терапия в домашни условия на пациентите се предписват втривания на продукти, чиято основна съставка е хиалуронова киселина (Генгигел и др.). Оздравителният процес е в пъти по-бърз в сравнение с конвенционалните методи.

Опитите от страна на колеги от други профили да отнемат правото на денталните лекари да боравят с тази субстанция е не само необосновано. То е и опасно

Приложенията на тази иновативна и уникална субстанция са почти ненадминати. Опитите от страна на колеги от други профили да отнемат правото на денталните лекари да боравят с нея е не само необосновано. То е и опасно. Ще дам пример с най-обикновен аспирин или всяко едно от лекарствата на киселинна основа, продавани в аптечната мрежа. В достатъчна концентрация с всяка една киселина може да се постигне пилинг ефект и да се отиде в сферата на козметиката. Но нито аспиринът, нито което и да е друго подобно лекарство са забранени за боравене от нас, денталните лекари. Прилагането на хиалуронови филъри в естетиката е само част от приложението им. Лекарят по дентална медицина е напълно подготвен и обучен да третира както устната кухина и тъканите, намиращи се в нея, така и прилежащите й тъкани. Факт, озаконен с придобиването на дипломата от съответния медицински университет.

Основното поле на изява на лекаря по дентална медицина е устната кухина, наречена на латински cavumoris. Тя, от своя страна, се дели на cavumorisproprium (същинска устна кухина), вкючваща в себе си венци и зъби, орално, твърдо небце, език и мек под на устната кухина (diaphragmaoris). Както и vestibulumoris (устно предверие), включващо устни, бузи, венци и зъби откъм  букално и лабиално.  Външна граница на устното предверие е устната цепка (rimaoris). Тя е представена от горна и долна устни. Те титулярно спадат в основната зона на работа на лекаря по дентална медицина. Това доказва пряко правомощията ни да интерферираме с устните на пациента.

Лекарят по дентална медицина не е ограничен само и единствено в зоната на устната кухина

В официалния документ за правоспособност, издаван на всеки лекар по дентална медицина на територията на България, фигурира, че той е в пълните си правомощия да диагностицира и лекува заболявания както на устната кухина (cavumoris), така и на прилежащите и меки тъкани, костни структури и слюнчени жлези. Този документ доказва, че лекарят по дентална медицина не е ограничен само и единствено в зоната на устната кухина.

Слюнчените жлези се делят на големи и малки. Големите слюнчени жлези се разполагат в анатомични зони, съседни, но отделни от самата устна кухина. Денталният лекар не е ограничен да работи само и единствено зъби и венци. Денталната медицина е комплексна специалност, ангажираща множество лицеви структури.

Всекидневно практиката на денталния лекар неминуемо е съпроводена с настъпването на усложнения, някои от които с възможност за фатален край. За предотвратяването на най-тежките усложнения в рутинната амбулаторна практика е необходимо не само познаването, а и извършването от страна на лекаря по дентална медицина на далеч по-сложни интервенции от поставянето на ботулинов токсин и хиалуронова киселина. Такива действия включват: трахеотомия, хващане на траен венозен път по време на периферен съдов спазъм, следене на жизнени показатели, обдишване, сърдечен масаж и други.

Лекарите по дентална медицина са едни от най-квалифицираните естетици по отношение на лицевата зона

Лекарите по дентална медицина са едни от най-квалифицираните естетици по отношение на лицевата зона. Това е така поради факта, че при възстановяването на захапката на пациент, височината на  отделните лицеви етажи трябва да се познава и да се възпроизвежда. За да се извърши тази задача, лекарят по дентална медицина трябва добре да познава правилата за биосиметрия и лицевите точки, на които тя се подчинява. Например: горният лицев етаж, определящ се от съотношението между последната окосмена точка на главата, при налично окосмяване (трихион) и точката между веждите (глабела) трябва да е равен на средния лицев етаж, определящ се от съотношението между глабела и точката под носа (субназале). Горен и среден лицев етаж, от своя страна, трябва да бъдат равни на долен лицев етаж, определящ се от съотношението между точките субназале и точка на брадичката (гнатион). Трите лицеви етажа трябва да бъдат равни на бипупилната линия (хоризонталата, свързваща двете зеници). Тя, от своя страна, трябва да е равна на линията на ширината на усмивката, заключваща се между ляв и десен устен ъгъл в покой.

Зъбите са основа на устните. Ако твърдата основа на устните не е възстановена, възможността за мекотъканна корекция е обречена на крах. Давам пример с построяването на сграда върху неподходящ терен. Това са само кратки примери за естетическата насоченост на денталната практика. Няма никоя друга медицинска дисциплина, изучаваща в такива детайли биосиметрията в лицевата зона.

Материалите на основата на хиалуронова киселина са регистрирани като медицински изделия клас III (особено опасни). Лекарят по дентална медицина има правото да работи с медицински изделия и лекарствени продукти.

Ботулиновият токсин е регистриран като лекарствено средство

Ботулиновият токсин е регистриран като лекарствено средство и също няма причина денталната практика да бъде лишена от него от правна гледна точка.

Редица стоматологични заболявания, като бруксизъм, бруксомания, венечна усмивка и хиперсаливация се лекуват именно с ботулинов токсин. При всяко едно от изброените състояния пациентът търси за помощ лекар по дентална медицина и всеки специалист има правото да окаже помощ на засегнатия от съответното заболяване човек. По същество, ако разполагаме с наличните средства, имаме необходимите знания и законът не ни възпира, ние като лекари сме длъжни да окажем помощ на засегнатите и да възпрепятстваме болката и страданието на пациента.

Бих добавил, че към момента техниките за работата с хиалуронови филъри и ботулинов токсин не се изучават в учебния план на нито една медицинска специалност. Те, както много други дейности, са обект на следдипломна квалификация, за която всеки лекар носи индивидуална отговорност.