Продава се CS 8100 SC в гаранция до Октомври 2023! Цена: 40 000 лв

CS 8100 SC Carestream Dental вече и с най-бързата сканираща приставка за телерентгенография. Комбиниране на панорамни и телерентгенографии в един компактен и лесен за употреба апарат – CS 8100 SC Ви дава образ за изключително кратко време, минимизиращо риска от размазване при помръдване на пациента.

CS 8100 SC:

Идеалният помощник на ортодонта;

С най-бързото време на сканиране: 3 секунди;

Автоматични изчертавания по всички популярни методи, както и с Ваши собствени за време под 90 секунди;

CS Adapt за допълнително моделиране на образа;

Най-компактната система, която се вписва и в най-ограничените пространства без да натрапва присъствието си;

Отделни сензори за двата режима на работа (панорамен и телерентгенография), което елиминира нуждата от прехвърляне на сензора преди всяко изследване и намалява риска от повреди.

www.albatm.com, тел. 0888 344 774

Продава CS 8100 SC