Продава: CS 8100 2D – панорамен апарат. Цена: 20 000 лв.

1. Програми:

• Стандартна панорамна

• Педиатрична панорамна

• Сегментна панорамна

• Избрана област

• Панорамна без TMС

• Латерална TMС x 2

• Латерална TMС x 4

• Максиларен синус

• 2D+

Цената включва:

1. Апарат CS 8100 2D+

2. Доставка до кабинет и монтаж

3. Софтуер Carestream Dental Kodak

4. Обучение за работа с апарата.

5. Протоколи за пускане в експлоатация

6. Работна станция за управление на апарата!!!

Апаратът е използван от Ноември 2018 до Септември 2021 само за собствени пациенти на клиниката. Апаратът работи, както в дигитален режим, така и с медицински принтер с филми

Цена: 20 000.00 лв

За повече информация: 0888 344 774

Продава: CS 8100 2D